Sleutelcijfers over de inzet van de hulpverleningszones in Vlaams-Brabant

Op 1 januari 2015 vond de belangrijkste hervorming ooit plaats binnen de organisatie van de brandweerkorpsen in België. Die korpsen waren eerder territoriaal opgedeeld in veel te kleine, vaak gemeentelijke structuren. Die kleinschalige organisatie woog vooral op de efficiëntie en de professionalisering.

Het koninklijk besluit van 2 februari 2009  zet die lokale verkaveling op de schop en verdeelt België in 34 hulpverleningszones. De provincie Vlaams-Brabant wordt opgedeeld in 2 zones: Vlaams-Brabant Oost en Vlaams-Brabant West.

De hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost beschikt over 8 brandweerposten. Die zijn in Leuven, Tienen, Landen, Diest, Aarschot, Overijse, Haacht en Scherpenheuvel-Zichem.
De zone Vlaams-Brabant West heeft 9 brandweerposten, respectievelijk in Halle, Londerzeel, Opwijk, Vilvoorde, Asse, Zaventem, Dilbeek, Lennik en Tollembeek.
We hebben daar telkens het zonehuis en de dispatching niet bijgeteld.

Die samenvoeging maakt het onder meer mogelijk om materiaal en mensen op de meest opportune en efficiënte manier in te zetten, los van de enge omschrijving van de eigen gemeentegrenzen. In principe zou zo’n schaalvergroting ook moeten leiden naar een betere kostenbeheersing. Uiteindelijk is het tegendeel waar geworden. De hervorming van de hulpdiensten kost de gemeenten veel meer geld omdat de zones zwaar hebben geïnvesteerd in veiligheid, opleiding, uitrusting en materieel.

Wie het aantal interventies bekijkt zal daar niet van schrikken. Brandweerdiensten worden zwaar bevraagd.

De hulpdiensten in Vlaams-Brabant kregen vorig jaar 3936 oproepen voor een brand. Het kan dan gaan over een buitenbrand (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) – goed voor 28% van de oproepen – of een binnenbarnd (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage) in 32% van de gevallen. Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers en maken 40% van de meldingen uit. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen zijn er opvallend meer oproepen voor brand. Antwerpen heeft er 6 263 en Oost-Vlaanderen 5369. Dat heeft duidelijk met de aanwezigheid van de grootsteden Antwerpen en Gent te maken. In West-Vlaanderen zijn er 3 685 brandmeldingen en in de provincie Limburg zijn er 2 956 vragen voor hulp bij brand.

Voor storm en overstroming rukten de hulpdiensten in Vlaams-Brabant 3784 uit. Er waren 9010 zogenaamde anderen waaronder bijvoorbeeld verkeersongevallen maar ook het vrijmaken van de weg, het redden van personen en dieren die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, situaties waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke oproepen.

En dan is er nog de wespenverdelging. Vorig jaar was dat goed voor 10691 interventies in Vlaams-Brabant. Wespen zijn al een paar jaar een betalende dienst en er komt ook meer en meer een aanbod van privébedrijfjes om dat stekelige karwei op te knappen.

De absolute topactiviteit in Vlaams-Brabant met 31024 tussenkomsten is het ziekenwagenvervoer. In gans Vlaanderen ontvingen de brandweerzones in totaal 188 372 oproepen voor hun ziekenwagens. Dit zijn dagelijks 515 noodoproepen.

Al dat werk wordt in de twee zones van Vlaams-Brabant opgeknapt door 1.186 personeelsleden, waarvan 558 beroeps-, 543 vrijwilligers en 85 administratieven. De 17 brandweerposten beschikken samen over 36 autopompen en 23 ladderwagens. Niet in alle kazernes is er een ziekenwagen maar de twee zones hebben er wel 27 ter beschikking.

Geef een reactie