Bijkomende trajectcontroles en snelheidscamera’s in Diest, Aarschot, Holsbeek en Scherpenheuvel-Zichem

Vlaams Minister van Verkeer Lydia Peeters reserveert in 2021 15 miljoen euro om een betere handhaving om verkeersonveilige situaties aan te pakken. Hiervan gaat 4,4 miljoen euro naar de specifieke vragen van lokale besturen voor roodlichtcamera’s, snelheidscamera’s en trajectcontroles.

Volgens Lydia Peeters daalt het aantal ongevallen gevoelig op plaatsen waar een trajectcontrole ingevoerd wordt. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject.

Waar een trajectcontrole precies komt, wordt bepaald op basis van objectieve elementen waarbij zowel de ongevallengegevens als snelheidsgegevens in rekening gebracht worden. AWV stelt elk jaar aan de hand hiervan een prioriteitenlijst op met 20 locaties waar een trajectcontrole de verkeersveiligheid sterk kan verhogen. Eerder dit jaar besliste Lydia Peeters dat deze prioriteitenlijst van trajectcontroles beter afgestemd moest worden met de betrokken lokale besturen. Het heeft namelijk geen zin om een trajectcontrole uit te rollen in een welbepaalde gemeente als het lokale bestuur er een andere mening op nahoudt.

In het Hageland staan volgende installaties op de planning:

  • Een roodlichtcamera op het kruispunt van de N223 en de Groenstraat in Holsbeek
  • Een snelheidscamera op de N212 in Scherpenheuvel-Zichem. De N212 is de weg van Herselt naar Scherpenheuvel. Het kabinet van Lydia Peeters kan nog niet exact aangeven waar die camera precies komt. Dat gebeurt pas na een plaatsbezoek.
  • Trajectcontrole op de R25 in Aarschot. De R25 is de ringweg rond Aarschot, inbegrepen het gedeelte van de Duracell-rotonde naar de oprit van de E314.
  • Trajectcontrole op de N127 in Diest. De N127 is de baan van Zammel naar Diest.

Er wordt gestreefd om alle geplande installaties ook effectief in 2021 te plaatsen. Bij de bepaling van de exacte locatie van de installatie zal steeds de lokale politiezone betrokken worden.

One comment

  • Ze weten nog niet waar ze de cameras moeten zetten op dr N212…. Wat een klucht dus… Het gaat niet over veiligheid anders wisten ze al wat ze moesten doen… Kortom niets hebben ze onderzocht pute opzeterij…

Geef een reactie