Pathfinders brengen met speciale sprong hulde aan verzetssnetwerk wereldoorlog II

Defensie maakt vandaag bekend dat het Special Operations Regiment op 9 oktober 2020 een uitzonderlijke sprongoefening zal uitvoeren op een sinds de tweede wereldoorlog nooit gebruikte dropzone. Waar die dropzone ligt is verder niet bekend.

Pathfinders zullen tijdens deze typische special operations oefening een sprong in vrije val uitvoeren om daarna een sprongzone te markeren voor andere troepen. Eens deze specialisten de dropzone verkend en gemarkeerd hebben, zullen parachutisten gedropt worden uit een C-130, gevolgd door een drop van materiaal ter ondersteuning van de acties.

Tijdens deze zeldzame en speciale oefening zal het Special Operations Regiment de deken van een verzetsnetwerk uit de Tweede Wereldoorlog, Mevrouw Georgette Fontaine huldigen. Het betrokken verzetsnetwerk leverde destijds steun aan de clandestiene operaties die in de streek uitgevoerd werden door de Belgische Special Air Service (Belgian SAS). Deze Belgian SAS van kolonel Edouard Blondeel zijn historisch gezien de eerste troepen die in actie kwamen om het bezette België te bevrijden

PELOTON PATHFINDERS

Het Trainingscentrum voor paracommando’s in Schaffen is de thuisbasis van de pathfinders. Dat is een hoogst gespecialiseerde groep militairen die meestal in het grootste geheim worden ingezet om landingszones te verkennen en klaar te maken voor de ontplooiing van een operatie of een pick-up en evacuatie.  Vaak worden zij gedropt vanop een hoogte waarbij het gebruik van perslucht noodzakelijk is.

Geef een reactie