Stadsbestuur Aarschot koopt 175 laptops en 65 tablets aan

De lessen in de Belgische scholen zijn tot nader order opgeschort. Het onderwijs bereidt zich ondertussen voor op een periode na corona en die zal allicht in eerste instantie grotendeels online verlopen. Dat stelt een sociaal probleem. Niet alle kinderen beschikken namelijk over een computer en een internetverbinding. Allicht zijn het de sociaal zwakke kinderen die het meeste nadeel zullen ondervinden.

In veel steden worden er daarom massaal laptops ingezameld of aangekocht.

Aankoop ICT-materiaal over onderwijsnetten heen

In Aarschot besliste het college van burgemeester en schepenen op vrijdag 3 april om 175 laptops en 65 tablets aan te kopen. De stad schenkt het materiaal aan de lagere en middelbare scholen in Aarschot en de deelgemeenten, over de onderwijsnetten heen. Het gaat hierbij om een totale investering van 102.023,19 euro.

Bestelling van 175 laptops en 65 tablets

Volgens schepen van Digitale agenda Isabelle Dehond hebben de basis- en middelbare scholen in Aarschot en de deelgemeenten de noden zelf in kaart. Op basis van die gegevens werden 175 laptops en 65 tablets besteld, conform de wet op de overheidsopdrachten. Schepen van Onderwijs Geert Schellens bekijkt momenteel hoe de veredeling naar de scholen beste gebeurt. Het is alleszins aan de scholen zelf om de concrete inzet van het materiaal uit te dokteren.

Geef een reactie