Theo Francken (Lubbeek) geeft voorzittershamer politiezone door aan Johan Verhulst (Bierbeek)

Burgemeester van Lubbeek Theo Francken was vanavond voor de laatste keer voorzitter van de politieraad van Politiezone Bierbeek, Boutersem, Holsbeek, Lubbeek. Die zone heeft vreemd genoeg niet echt een specifieke naam.

De zone bestaat dus uit vier gemeenten en de burgemeesters daarvan wisselen mekaar dus om de 18 maanden af. Het laatste mandaat is voor burgemeester van Bierbeek Johan Verhulst.

Tijdens die vergadering werd het vrijwilligerskorps voor cyberpreventie officieel voorgesteld. In de politiezone waren in 2022 bijna 300 incidenten in het kader van cybercriminaliteit. Dat is een verdubbeling tegenover vijf jaar geleden. De vrijwilligers geven persoonlijk advies aan mensen die met vragen zitten of die geconfronteerd worden met een incident. Het is de eerste politiezone in Vlaanderen die over zo’n vrijwilligerskorps beschikt.

Burgemeester Francken wijst er verder op dat de politiezone over het boekjaar 2022 een overschot had van meer dan een half miljoen euro. De zone beschikt nu over een financiële reserve van bijna vier miljoen euro. Dat is stevig. Nochtans is er in de politiezone ook zwaar geïnvesteerd in materiaal en voertuigen en werd in Lubbeek een nagelnieuw hoofdkantoor geopend.

Geef een reactie