Tag Archives: Theo Francken

Denktank Logia lijkt link naar Scherpenheuvel in zaak van humanitaire visa

Gisteren publiceerden we een artikel over de lijstjes voor de toekenning van humanitaire visa die gelinkt zijn Scherpenheuvel. Op basis van informatie van De Standaard ging het over 71 dossiers. Deze morgen publiceerde voormalig staatssecretaris Theo Francken een lijst met exacte aantallen op Twitter. Daaruit blijkt dat het niet over 71 maar over 499 aanvragen gaat die aan Scherpenheuvel gelinkt zijn.

Diplomatiek zwaargewicht neemt initiatief

Theo Francken publiceert niet alleen de aantallen maar ook de namen van de betrokken personen. In het dossier Scherpenheuvel is Marc Geleyn de spilfiguur.  Dat is een diplomatiek zwaargewicht met een zeer uitgebreid netwerk. Geleyn was hoofd Europese veiligheid en later directeur-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij was ook ambassadeur in Israël en Duitsland.

Naast Geleyn wordt onder meer ook Isabelle de Moffarts genoemd. Zij is een advocate aan de balie van Brussel en ze is gespecialiseerd in asiel en migratie. Haar betrokkenheid is logisch aangezien het over een relatief ingewikkelde juridische operatie gaat.

Actie breed afgetoetst

Het was al eerder bekend dat Marc Geleyn het initiatief nam om twee grote groepen Syrische christenen weg te halen uit Aleppo. De christelijke gemeenschap is in Syrië de gemeenschappelijke vijand van zowat alle andere bevolkingsgroepen. Zij dreigden in 2014 geïsoleerd te geraken in de stad Aleppo en dat zou dramatische gevolgen hebben gehad. Het was de motivatie voor Marc Geleyn om een soort werkgroep samen te brengen waarin de belangrijkste religieuze overtuigingen  vertegenwoordigd waren. Het is deze werkgroep die een voorstel tot hervestiging van 499 Syrische christenen heeft gedaan aan voormalig staatssecretaris Francken. Francken heeft het voorstel afgetoetst in de regering en met het kabinet van Buitenlandse zaken van de bevoegde minister Didier Reynders. Uiteindelijk is men akkoord gegaan om de operatie uit te voeren. Dat gebeurde in het voorjaar van 2015.

Denktank Logia lijkt logische verbinding

Als onderdeel van die operatie werden de Syriërs een tijdlang opgevangen in Scherpenheuvel. Hoe dat contact tot stand kwam lijkt niet zo moeilijk te bedenken. Die link zal allicht via de christelijke denktank Logia georganiseerd zijn. Marc Geleyn is actief lid van Logia maar een van de drie vaste medewerkers van de organisatie is Hans Geybels. Hij is een vertrouweling van pastoor  Luc Van Hilst en hij woont in Scherpenheuvel. Uit alle informatie die we kunnen terug vinden blijkt dat de hervestiging van deze groep vluchtelingen en de toekenning van een humanitair visum op een correcte manier is verlopen en ook breed gedragen was. Het is wel de vraag of deze operatie bekend was bij de lokale politieke overheid en de veiligheidsdiensten.  Het gaat immers over een actie die niet zonder risico is.

Humanitaire visa aangevraagd vanuit Scherpenheuvel maar wie is de auteur

De Standaard publiceerde zaterdag een bericht over de toekenning van humanitaire visa door het kabinet voor Asiel en Migratie. Vorige week bleek dat het Mechels gemeenteraadslid Melikan Kucam (N-VA) ervan verdacht wordt dat hij zich liet betalen voor het regelen van dergelijke visa. In een reportage van Pano getuigden een aantal mensen dat er inderdaad betalingen gebeurd waren. Het gerecht was die feiten ook op het spoor gekomen en had de reportagemakers gevraagd om de uitzending over Kucam uit te stellen tot zij Kucam konden confronteren over de feiten. De verdachte ontkent ondertussen alles maar hij werd vorige donderdag wel aangehouden en in verdenking gesteld.

N-VA piste in Mechelen en Aalst

Ondertussen blijkt uit cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) dat er vorig jaar 670 humanitaire visa geregeld werden waarvan er 220 aan Kucam worden gelinkt. Ook voor een lijstje van 12 namen uit Aalst is er een link naar N-VA via volksvertegenwoordiger Karim Van Overmeire. Die bevestigde ook dat hij de gemeenschap van Assyrische christenen in Aalst in contact heeft gebracht met de mensen op het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken. Het kabinet voor Asiel en Migratie wordt momenteel geleid door Maggie De Block omdat de N-VA in december opstapte uit de regering.

Visalijstjes uit Scherpenheuvel

De Standaard heeft het ook over twee lijstjes met kandidaten voor een humanitair visum die uit Scherpenheuvel komen. Het is niet duidelijk wie die lijstjes zou hebben opgesteld en hoe ze bij het kabinet zijn terecht gekomen. Op het ene lijstje staan 41 namen en op het tweede staan 30 namen. Er is voorlopig ook geen enkele aanleiding om een link te leggen tussen het bestaan van die lijstjes en de N-VA. Plaatselijk partijvoorzitter Xavier Lesenne bevestigt manifest dat de lokale afdeling niks te maken heeft met de geciteerde namenlijsten. Lesenne werkt zelf op de communicatiedienst van N-VA nationaal. Wij stelden de vraag ook aan Katrien Jansseune, voormalig woordvoerdster van Theo Francken. Zij woont namelijk ook in Scherpenheuvel. “Ik heb geen enkele informatie over dit dossier”, zegt Katrien. “Het onderzoek loopt. Het is best om de resultaten daarvan af te wachten.” Door het ontslag van Francken is Katrien Jansseune niet langer de woordvoerder van de voormalige staatssecretaris.

250 Syrische christenen in alle stilte opgevangen in Scherpenheuvel – Francken woonde dankviering bij

Er is echter een andere piste die naar de auteur van de lijstjes zou kunnen leiden. In mei en juni 2015 werd een groep van 250 christenen uit Syrië gedurende enkele dagen opgevangen in De Pelgrim in Scherpenheuvel. Dat gebeurde zonder er enige ruchtbaarheid aan te geven. Pastoor Luc Van Hilst maakte het nieuws pas in september 2015 op zijn blog bekend om de privacy en de rust van de opgevangen mensen te garanderen. De actie zou later ook de aanleiding zijn om een opvangcentrum te vestigen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Ieder jaar is er in de mariahal in Scherpenheuvel een dankmis voor die gemeenschap. Vorig jaar was Theo Francken daar zelfs bij aanwezig. Francken postte toen zelf ook een foto van zijn aanwezigheid op Twitter (zie onderaan) De toenmalige staatssecretaris stond ook een groep actievoerders tegen de sluiting van het opvangcentrum Peeterskasteel te woord. Dat centrum ging een paar maanden later ook effectief dicht maar het is ondertussen opnieuw tijdelijk open.

Was er eventueel bijkomende ondersteuning

Het is niet ondenkbaar dat de groep die in Scherpenheuvel, verbleef ook op een andere manier ondersteund werd. Door hen bijvoorbeeld administratief te begeleiden bij de aanvraag van een visum. Daar is verder niks mis mee als dat op een correcte manier, in alle objectiviteit en zonder extra commissies of vergoedingen gebeurd is. Wij hebben de vraag aan pastoor Van Hilst gesteld. Het antwoord blijft voorlopig verhuld in de mistige vrieskou maar allicht zal pastoor Luc later alsnog met een verduidelijking komen.

 

 

Geaccidenteerde installatie gemeenteraad in Aarschot en Tielt-Winge – Reekmans heerst in Glabbeek

De installatievergadering van de gemeenteraad in Aarschot lijkt op een soort estafette uit te draaien. De gemeenteraadsleden werden dinsdagavond in functie gesteld maar voor burgemeester Rutten en het nieuwe schepencollege blijft het voorlopig nog even wachten. Rutten wordt nog steeds geblokkeerd als burgemeester door de overeenkomst die CD&V, sp.a en Groen al eerder sloten en waarin huidig burgemeester André Peeters zijn mandaat zou verder zetten. De kiezer besliste daar anders over.

Administratieve poespas vertraagt aanstelling Rutten en schepencollege

Het vraagt een enigszins complexe administratieve procedure om de voordrachtsakte voor Peeters te vernietigen en te vervangen door de voordracht van Rutten als burgemeester. Daardoor wordt ook de aanstelling van het nieuwe schepencollege nog even vertraagd. Gwendolyn Rutten moet eerst nog de eed afleggen bij gouverneur Lodewijk De Witte. Er is een bijkomende installatievergadering gepland op vrijdag 11 januari. Bert Van der Auwera (Open Vld), Gerry Vranken (Open Vld), Isabelle Dehond (Open Vld), Annick Geyskens (N-VA) en Geert Schellens (sp.a) zullen dan ingezworen worden als schepen. Schellens werd ondertussen wel al aangesteld als voorzitter van het Bijzonder comité van de sociale dienst.

sp.a raadslid zetelt als zelfstandige

De nieuwe coalitie in Aarschot verliest overigens al meteen een zetel. Dries Vandenbroeck (sp.a) gaat als onafhankelijk raadslid zetelen omdat hij niet in een coalitie wil stappen met N-VA. Met 16 van de 29 zetels wordt de meerderheid dus wat krapper.

Dorpspartij van Peter Reekmans heerst in Glabbeek

In Glabbeek zijn burgemeester Reekmans en zijn Dorpspartij aan een nieuwe legislatuur begonnen. Reekmans haalde met 12 op 17 zetels een duidelijke absolute meerderheid. Kris Vanwinkelen is eerste schepen. Ook Hilde Holsbeeks, Hans Hendrickx en Tom Struys werden ingezworen als schepenen. Simon Vandermeulen is voorzitter van de OCMW- en gemeenteraad.

Voorzitter Bijzonder Comité kan niet starten in Tielt-Winge

In Tielt-Winge kiest Open VLD voor een nieuwe coalitiepartner. Burgemeester Rudi Beeken behoudt de sjerp maar hij kiest voor een samenwerking met CD&V. Samen, het vroegere sp.a, verhuist dus naar de oppositiestoeltjes waar ook N-VA blijft zitten. Raf Alaerts (CD&V) is eerste schepen. Gunther Clickx (Open VLD), Germaine Willems (Open VLD) en Jan Loddewyckx (CD&V) zijn ook ingezworen als schepen.  

Daarmee is het schepencollege echter niet volledig. Gert Van Denstorme (CD&V) komt als voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst nog aansluiten maar zijn benoeming moest worden uitgesteld omdat er drie stemmen te kort waren. Dat zal echter worden recht gezet en Van Denstorme zal allicht vanaf 24 januari zijn taak als schepen opnemen.

Francken en Ridouani leggen eed af als burgemeester

Ondertussen hebben een aantal nieuwe burgemeester de eed afgelegd bij gouverneur Lodewijk De Witte. Enkele opvallende namen zijn Theo Francken (N-VA) die titelvoerend burgemeester wordt in Lubbeek en Mohamed Ridouani die burgemeester wordt in Leuven.

Francken leidt een coalitie met N-VA en CD&V en Ridouani gaat met een centrumlinkse coalitie tussen sp.a, CD&V en Groen in zee.

Vluchteling uit Peeterskasteel toont talent met muziek van Helmut Lotti

Vanaf 5 november stuurt Fedasil opnieuw asielzoekers naar het opvangcentrum Peeterskasteel in Scherpenheuvel. De opvangcapaciteit van het centrum werd tijdens de zomermaanden afgebouwd en het grootste deel van het personeel moest afvloeien. De mensen die er verbleven moesten verkassen naar andere centra.

Heropening centrum moet stijgende instroom helpen kanaliseren

Amper een paar maanden later herziet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zijn beslissing. De instroom van asielzoekers in België stijgt opnieuw en het centrum van Scherpenheuvel gaat weer open. In principe zal die heropening tien maanden duren. Technische ploegen van Caritas knappen de infrastructuur op en vier kamers krijgen aangepaste voorzieningen voor minder mobiele mensen en rolstoelgebruikers. Centrumexploitant Caritas werft een aantal nieuwe personeelsleden aan om het centrum te runnen. De maximumcapaciteit van het Peeterskasteel wordt vastgesteld op 150 plaatsen.

Investeren in talent

Die heropening doet ook de discussie over het centrum en over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen weer oplaaien. Precies op dit moment hadden wij een gesprek met een ex-bewoner van het Peeterskasteel. Mae Kizito vluchtte in 2015 uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Tijdens de oorlog in dat land werden massaal mensen op wreedaardige wijze afgemaakt. Kizito meldde zich bij Fedasil in  Brussel die hem naar Scherpenheuvel stuurden. De man bleek over heel wat muzikaal talent te beschikken. Hij was ook niet te beroerd om dat te tonen. Hij speelde onder meer tijdens Retro Jardin in Diest en op Monmartre in Scherpenheuvel. Kizito werd echter al snel uitgewezen op basis van het Dublinverdrag. Dat bepaalt dat je asiel moet vragen in het eerste land waar je aankomt in Europa. Voor Kizito was dat Frankrijk. Hij plooide zich naar die maatregel en kwam in een centrum in Aix-Marseille terecht. Daar viel zijn muzikaal talent opnieuw op. Hij kreeg de kans om aan de universiteit van Marseille een opleiding voor muziekleraar te volgen. Ondertussen zit hij in het voorlaatste jaar. Kizito werkt aan een project waarin hij Afrikaanse muziek brengt die door een artiest uit Europa werd geïnterpreteerd. Hij opteerde voor de cd Out of Africa van Helmut Lotti. De onderhandelingen met het management van Lotti lopen momenteel.

Kizito mag in principe 10 jaar in Frankrijk blijven. Hij kan ook vrij door Europa reizen. Na zijn opleiding wil hij een job als muziekleraar combineren met een carrière als artiest.

DSC_6446

Peeterskasteel opnieuw naar maximale opvangcapaciteit

Einde maart 2018 besliste het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie om alle tijdelijke opvangcentra voor vluchtelingen in België af te bouwen. De instroom van asielzoekers was sterk gedaald. Onder meer het Peeterskasteel moest voor einde 2019 de deuren sluiten. In het opvangcentrum van Scherpenheuvel zaten hoofdzakelijk jonge gezinnen en dat versnelde de procedure voor de afbouw. Gezinnen met schoolgaande kinderen werden voor het begin van het schooljaar naar andere centra gebracht. Omdat ook de doorverwijzing naar Scherpenheuvel stopte, zakte het aantal bewoners terug naar amper 15 mensen.

Centrum blijft een jaar langer open 

Caritas, dat het centrum uitbaat, reageerde op de aangekondigde sluiting met de opzegging van de tijdelijke contracten van hun personeel.

Vorige week kwam dan plots de melding dat het centrum nog een jaar langer zal open blijven. “We hebben een paar maanden geleden beslist om de collectieve opvang af te bouwen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). “Door de toegenomen instroom moet die afbouw gedeeltelijk worden opgeschort. Het Peeterskasteel blijft dus gewoon langer open, in principe tot juni volgend jaar.”

Opnieuw naar maximumcapaciteit

Francken bevestigt ook dat de de opvangcapaciteit opnieuw naar het maximum van 174 plaatsen zal worden opgetrokken. In principe zal Caritas het centrum ook verder beheren. De vraag is hoeveel mensen van het oorspronkelijke team nog vrij zijn en opnieuw bereid zijn om zich een jaar langer te engageren in een project dat alleszins zal worden stopgezet.

Een andere belangrijke vraag is of Fedasil opnieuw dezelfde doorverwijzingsstrategie zal toepassen en vooral gezinnen met kinderen zal selecteren voor een verblijf in Scherpenheuvel.

Lokale Opvang Initiatieven (LOI) wordt wel verder afgebouwd

De tijdelijke heropbouw van de collectieve opvang staat haaks op de verdere afbouw van de individuele opvang via de zogenaamde LOI’s (Lokaal Opvang Initiatief). Scherpenheuvel-Zichem heeft een heel specifiek LOI waar enkel alleenstaande vrouwen en kinderen terecht kunnen.

N-VA Scherpenheuvel-Zichem stelt eerste 12 kandidaten voor

N-VA Scherpenheuvel-Zichem maakt de eerste12 kandidaten bekend die op 14 oktober op de lijst zullen staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Onze lijst is een mooie mix van ervaring en nieuwkomers. Dat weerspiegelt zich ook in de top 10 en de lijstduwers, die we vandaag bekend maken”, zegt Allessia Claes, die al eerder door het bestuur werd aangeduid als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester.

Allessia Claes (36) uit Schoonderbuken krijgt van het bestuur het volle vertrouwen om als kopvrouw naar de kiezer te trekken. Ze gaat als kandidaat-burgemeester resoluut voor de sjerp.

Op de tweede plaats staat Alex Van Nijlen (66, Scherpenheuvel), huidig voorzitter van de cultuurraad en secretaris van de lokale N-VA-afdeling.

Op drie komt Annelies Ooms (35) uit Testelt, docente verpleegkunde en bekend door haar jaarlijkse Halloweentocht. Annelies kwam recent door opvolging in de gemeenteraad.

René Jacobs (67) uit Scherpenheuvel staat op vier.  Hij werd zes jaar geleden verkozen in de gemeente- en politieraad, waar hij zich vooral toelegt op veiligheidsdossiers.

Op vijf staat Lieven Simon (38), advocaat uit Schoonderbuken. Lieven is nieuw als kandidaat maar hij werkt al geruime tijd achter de schermen mee in het bestuur van de partij.

Zesde plaats Benny Vangelder (45) is een vaste waarde binnen de N-VA, waar hij als bestuurslid de langste staat van dienst heeft. Zes jaar geleden werd hij OCMW-raadslid en verhuisde daarna naar de gemeenteraad.

Op zeven staat Pieter Boudry (40), ook een nieuwe kandidaat. Hij is de echtgenoot van Katrien Jansseune, de woordvoerster van Theo Francken

Lieve Van Horebeek (34) uit Zichem staat op acht. Zij is een compleet nieuwe kandidate. Luc Vanhove (66), ook uit Zichem,  staat op plaats negen. Op tien staat Marleen Stevens (73) uit Scherpenheuvel. De lijst wordt afgesloten door partijvoorzitter Xavier Lesenne en huidig gemeenteraadslid Marc Van Torre.