Erasmushogeschool Brussel – campus Diest – biedt graduaatsopleiding aan via 100% e-learning

Met medewerking van Sophie Coomans | Erasmushogeschool Brussel-Campus Diest

Het onderwijs moest, noodgedwongen door covid-19, overschakelen naar e-learning. Het nieuwe schooljaar startte opnieuw op basis van fysiek onderwijs maar de digitale variant zal allicht nooit meer volledig verdwijnen. Bij CVO De Oranjerie kan je vanaf dit jaar een graduaat Accounting Administration halen op basis van een 100% e-learning traject.

Inkanteling bij Erasmushogeschool Brussel

Schaalvergroting is breedmaatschappelijk een gegeven en ook iconische entiteiten zoals CVO De Oranjerie ontsnappen daar niet aan. Vorig jaar fusioneerde De Oranjerie met CVO Volt uit Heverlee. Die fusie was een onderdeel van een veel bredere hervorming. Opleidingen met een hoger niveau dan secundair onderwijs bijvoorbeeld, zijn niet langer verbonden aan een CVO. Onder meer de vroegere opleiding HBO5 Boekhouden werd daardoor ingekanteld bij Erasmushogeschool Brussel. De opleiding kreeg ook een andere naam en heet nu Graduaat Accounting Administration.

Opleiding gespreid over twee jaar

HBO5 Boekhouden werd overal in Vlaanderen ingericht aan de hand van een identiek leerplan, verdeeld in modules en met specifieke lestijden. Door de inkanteling bij de Erasmushogeschool krijgt de huidige Graduaat Accounting Administration een andere structuur die past bij het pedagogisch project van die hogeschool.  Er wordt nu gewerkt met opleidingsonderdelen en de studenten verdienen studiepunten. De hele opleiding telt 120 studiepunten en dat betekent dat je zonder vrijstellingen minstens twee jaar nodig hebt om de opleiding af te ronden. Dat heeft uiteraard financiële consequenties. Anderzijds komen de studenten nu in aanmerking voor een studiebeurs, studietoelagen en andere financiële tussenkomsten. Meer informatie daarover vind je hier. De school helpt de studenten ook om hun weg te vinden in die regelgeving. Voor wie werkt, zijn er ook het Vlaams Opleidingsverlof, het Educatief verlof en de opleidingscheques.

Zeer praktijkgericht

Het leerplan van de opleiding is niet meer opgelegd. Iedere hogeschool vult dat dus zelf in. Maar 1/3 van de modules moet bestaan uit werkplekleren . Dat is specifiek voor een graduaatsopleiding. Het is dus een zeer praktijkgerichte richting en de lectoren zijn specialisten die met beide voeten in de praktijk staan en les geven vanuit die insteek. Omdat er geen urenlange theorielessen meer nodig zijn besliste men bij de campus Diest van Erasmushogeschool om deze graduaatsopleiding volledig via e-learning te geven.

De school had eerder al gemerkt dat de combinatie van werken en studeren zwaar is en dat 2 tot 3 keer per week naar campus komen niet voor iedereen haalbaar is. Daarom paste men al een systeem van blended learning toe. Dat is een combinatie tussen fysieke lessen en e-learning. Vanaf dit jaar wordt dat dus een 100% e-learningtraject.

Studenten krijgen toegang tot het elektronisch leerplatform

Wie de opleiding volgt, krijgt erg veel vrijheid om de leerpaden af te leggen. De studenten kunnen ingesproken presentaties consulteren, bij een moeilijke oefening worden filmpjes toegevoegd en men kan de kennis en de vragen delen met medestudenten via discussiefora. De student stuurt opdrachten binnen en krijgt feedback. Testen gebeuren digitaal.

Wie toch nog nood heeft aan fysieke aftoetsing kan naar een zogenaamde flexavond komen. Eenmaal per week kunnen studenten vrijblijvend naar de campus komen met specifieke vragen.

Ervaring opgebouwd door covid-19

De beslissing om 100% voor e-learning te kiezen is niet alleen bepaald door covid-19. “We hadden dat ook zonder de gezondheidscrisis gedaan”, zegt Sophie Coomans van de campus Diest. “Anderzijds heeft de situatie met covid-19 ons ongewild wel heel wat ervaring laten opdoen op korte tijd.”

Persoonlijke groei van studenten centraal

De opleiding Graduaat Accounting Administration is gebouwd op de leerlijnen boekhouden, wetgeving en fiscaliteit, bedrijfseconomische inzichten, ICT, levenslang leren, stage, project en PersoonlijkOntwikkelingsPlan. Er wordt ook gewerkt aan de taalvaardigheid van de studenten.
Erasmushogeschool Brussel biedt op de campus in Diest ook een Educatieve Graduaatsopleiding en de Verkorte Educatieve Bachelor aan. Dat is de vervanging van de vroegere Specifieke Leraren Opleiding (SLO). De hogeschool bereidt de opstart van een Graduaat Interne Sales en een Graduaat Programmeren voor.
Erasmushogeschool is een eerder kleine hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten centraal stelt via coaching en een goed gestructureerde studentenbegeleiding.

Geef een reactie