Vistrap in Aarschot wordt ook gebruikt als oefenterrein voor slalomkajak

Op de Demer in het centrum van Aarschot vlakbij ‘s Hertogenmolens, werd vorige week de nieuwe vistrap voorgesteld. Dat is een constructie die het voor de vissen beter mogelijk maakt om stroomopwaarts te zwemmen. De vistrap kan ook gebruikt worden door peddelsporters om te oefenen in wilder water. De constructie werd ten slotte ook uitgerust met een val voor wolhandkrabben die in Aarschot al eens serieuze overlast durven veroorzaken.

Rustpunten voor de vissen

Stel je een vistrap niet voor als de oplopende constructie met treden die je in de meeste huizen aantreft. De trap is een constructie die in het water ligt en rustpunten creëert voor de vissen en andere waterdieren om het traject stroomopwaarts te kunnen opdelen in verschillende etappes. Het probleem is dat we van onze rivieren en beken een soort waterstrades hebben gemaakt. De waterwegen zijn in gans Vlaanderen recht getrokken en ingekapseld in steen en beton. In die waterstrades is het debiet veel hoger en daar kunnen de vissen niet meer tegen op. Een constructie zoals die in Aarschot creëert zogenaamde keerwaters en daar kunnen de vissen even op adem komen alvorens ze een volgend deel van de etappe naar de bovenloop aanvatten.

Die stroomopwaartse migratie is voor nogal wat vissoorten cruciaal om te paaien. Hogerop in de rivieren is het water vaak rustiger. Het laat de jonge vissen na hun geboorte ook toe om zich te laten meedrijven met de stroming naar voedselrijkere wateren stroomafwaarts.

Vorige zomer vond er nog een grote vissterfte plaats in het Demerbekken door de extreem hoge waterstanden. Om het visbestand te herstellen is stroomopwaartse vismigratie via deze vistrap van cruciaal belang. Op korte termijn zullen vissoorten zoals de blankvoorn, winde, kopvoorn, paling en riviergrondel allicht gebruik maken van deze vistrap. Op langere termijn zullen hopelijk ook grotere vissen, zoals de rivierprik en zeeprik, hier passeren.

Multifunctioneel

Met een totale lengte van 140 meter over de volledige breedte van de tak van de Demer is de vistrap in Aarschot een van de grotere in Vlaanderen. Het unieke aan de constructie is dat de trap voor meerdere doeleinden wordt ingezet.

De trap is een opportuniteit voor peddelsporters. Slalomkajak is een olympische sporttak die nu vaak maar moeilijk beoefend kan worden op onze waterwegen. Door deze vistrap samen te ontwikkelen met Peddelsport Vlaanderen is er
een unieke win-win ontstaan voor mens en natuur. De rotsblokken zijn bij de juiste waterstand een ideale oplossing voor de geoefende sporter die wil trainen door stroomopwaarts te varen. In kajaktermen spreken ze dan van ‘keerwaters’. Zowel de echte sporter als de gewone recreant kan van deze waterweg genieten.

Chinese wolhandkrab

De vistrap zal verder ook gebruikt worden bij de bestrijding van de Chinese wolhandkrab. Aarschot heeft al enkele jaren te maken met overlast veroorzaakt door deze krabben. Op basis van een voorbeeld op de Kleine
Nete in Grobbendonk kreeg ook de vistrap in Aarschot een krabbenval, om deze dieren stelselmatig te verwijderen en de werking van deze vallen te onderzoeken.

De vistrap werd gerealiseerd in samenwerking met de Provinciale Visserijcommissie van Vlaams-Brabant, Peddelsport Vlaanderen en met financiële steun van het Visserijfonds van het Agentschap voor Natuur en Bos.


Geef een reactie