Nieuwe zorgcampus Verversgracht is van cruciaal belang voor verdere ontwikkeling van de stad

De werken voor de bouw van een nieuwe zorgcampus met het eengemaakte ziekenhuis in Diest zijn vandaag gestart. Bij de opstart van zo’n werf hoort uiteraard ook een zogenaamde eerste spadesteek met speeches en een receptie. Dat kon ook eindelijk weer. De huidige coronaregels laten toe om een belangrijke gebeurtenis zoals de bouw van het nieuwe ziekenhuis wat feestelijker aan te pakken.

De spade bleek overigens een uit de kluiten gewassen grondwerkmachine te zijn. Het schrok Vlaams minister van Zorg Wouter Beke niet af. Hij pootte een werfhelm op zijn hoofd, klauterde de graafmachine in en rukte een stevige kluit grond uit het grasveld van de Verversgracht.

Eerst hadden algemeen directeur van AZ Diest Ilse Van Asbroeck, minister Wouter Beke zelf, burgemeester Christophe De Graef en schepen van stadsontwikkeling Bart Stals de filosofie en het belang van het project voor Diest kort toegelicht. En dat is niet min. Het concept van de ganse site is vernieuwend, het ziekenhuis zelf is gebaseerd op een model voor het ziekenhuis van de toekomst, Az Diest is een van de grootste werkgevers van de regio en de keuze om de campus in het centrum neer te poten zal de lokale ondernemers een extra stimulans geven.

Je kan verder lezen na de afbeeldingen

Diest heeft momenteel twee ziekenhuizen op verschillende locaties in het centrum van de stad. De vestiging in de Hasseltsestraat verdwijnt als het eerste gedeelte van de nieuwe zorgcampus is afgewerkt. Alle diensten van het AZ Diest worden dus op termijn gebundeld op die nieuwe campus Verversgracht.

De nieuwbouw fase 1 bevat het chirurgisch dagziekenhuis, de zorg voor de ouder wordende patiënt (hospitalisatie geriatrie en revalidatie) en de zorg voor moeder en kind. Er komt een centraal onthaal, samen met een aantal stedelijke functies die typisch zijn voor een ziekenhuis (koffiehoek, brasserie), waar zowel bezoekers en medewerkers, als voorbijgangers gebruik kunnen van maken.

Healing Environment

Het concept voor de nieuwe zorgcampus is gebaseerd op de zogenaamde healing environment. In dat concept gaat men ervan uit dat niet enkel de zorg moet bijdragen aan de genezing van de patient. Ook de infrastructuur en de omgeving moet een helend effect hebben. De site van de Verversgracht heeft nu al heel wat potentieel om veel groene en natuurlijke elementen te integreren in de campus. De Demer meandert door het terrein en het park Cerckel ligt vlak naast de site. De Engelse tuin die ook aan de site grenst wordt mee geïntegreerd in het project. De bezetting van het domein zal maximaal 60% bedragen. Er komt ook een groenplan voor de ontwikkeling van de parkzone.

De infrastructuur zal op een compleet nieuwe visie gebaseerd zijn waarmee de familie van de patiënt maximaal de kans krijgt om betrokken te orden bij het genezingsproces. De hospitalisatieafdelingen krijgen bijvoorbeeld een soort lounges, waar contact tussen patiënten en familie en vrienden mekaar kunnen treffen.

Het nieuwe ziekenhuis krijgt vier bouwlagen met een parkeergarage voor auto’s en fietsen eronder. De onderste bouwlagen worden ingericht voor die diensten die het meest openbare interactie toelaten. Op de bovenste verdiepingen komen de diensetn waar privacy en rust primeren.

Belangrijke werkgever

Het AZ Diest is een belangrijke werkgever in de regio. Er werken 625 mensen die staan voor ongeveer 500 voltijdse equivalenten. Er waren vorig jaar meer dan 19.000 spoedopnames, 10.000 opnames en 94.000 raadplegingen.

Op de zorgsite zullen niet enkel ziekenhuisfaciliteiten komen. Aanverwante diensten zoals kinesitherapie, orthopedische hulp of logopedie kunnen er ook uitgebouwd worden. De eengemaakte campus zal ook onderdak bieden aan verschillende zorgpartners in de regio zoals de huisartsen, thuiszorg en de dienst Welzijn van stad Diest.Een nauwe samenwerking tussen de AZ Diest artsen, het Plexus ziekenhuisnetwerk, de huisartsen, het Wit-Gele Kruis, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael en andere zorgpartners in de regio, moet ervoor zorgen dat inwoners van Diest en omstreken, nog beter kunnen worden geholpen op de nieuwe site. Het ziekenhuis kan op die manier kwaliteitsvolle zorg aanbieden, die zo dicht mogelijk bij de patiënt staat.

Verversgracht krijgt voorkeur op de citadel

De nieuwe zorgcampus was initieel gepland op de citadel. Het stadsbestuur kocht dat domein zelfs aan met de bedoeling om er onder meer het nieuwe ziekenhuis te kunnen bouwen. Die plannen waren ook vergevorderd. Het studiebureau dat het dossier ontwikkelt was klaar met een aantal scenario’s om het ziekenhuis op en deels in de helling van de citadel te bouwen. Die scenario’s werden vertaald in imposante maquettes. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de site was klaar en de meeste vergunningen waren aangevraagd. Al die voorbereidingen sneuvelden echter toen er twijfels rezen over de financiële haalbaarheid van dat prestigeproject. Het alternatief op de Verversgracht is financieel veel realistischer maar die locatie heeft nog andere belangrijke voordelen. De inplanting in het stadscentrum zal een boost geven aan een aantal lokale ondernemers. Ook de mobiliteit is winnaar. De Verversgracht ligt op wandelafstand van het station en kan perfect geïntegreerd worden in een model van gecombineerde vervoersmiddelen.

De keuze voor de Verversgracht laat ook toe om de bouw van de nieuwe zorgcampus gefaseerd te ontwikkelen. Op de citadel lag dat moeilijker. Die gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat de site AZ Hasseltsestraat snel kan verlaten en herbestemd worden. Net dat dossier is cruciaal voor de hertekening van de mobiliteit in Diest. Op die plaats komt een nieuwe woonwijk in het centrum van de stad. Onder die wijk komt een ondergrondse parkeerplaats die ook deels publiek kan gebruikt worden. Dat kan een cruciale rol spelen in de eventuele herinrichting van de Hasseltsestraat.

Ingang parking Verversgracht aangepast

De werken zullen een tijdelijke invloed hebben op de parkeergelegenheden aan campus Statiestraat en de Verversgracht. Vanaf donderdag 23 september is parking Verversgracht niet langer toegankelijk via de Statiestraat, maar wel via de Ferdinand Allenstraat. Voor de patiënten en bezoekers zal er op weekdagen een shuttledienst voorzien worden tussen 07.30 uur en 18.00 uur. De shuttle zal elke 10 minuten vertrekken van aan de nieuwe oprit van de parking tot aan de ingang van campus Statiestraat. De betaalparking van campus Statiestraat is vanaf 20.09 tijdelijk niet toegankelijk . De spoedafdeling blijft wel bereikbaar via de Statiestraat.

Geef een reactie