IGS-team van zone Vlaams-Brabant Oost ingezet voor ammoniaklek bij Danone in Rotselaar

Bij Danone in Rotselaar is vannacht rond drie uur een lek geconstateerd in een ammoniakleiding. Ammoniak is een giftig en bijtend gas. Daarom werd de ganse fabriek ontruimd.

Het IGS-team van de hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost werd opgeroepen om de situatie op te lossen.

Een IGS-team (incident gevaarlijke stoffen) is een ploeg van speciaal getrainde hulpverleners die geactiveerd wordt als er een incident is met radiologische, biologische en chemische risico’s. Die tussenkomsten kunnen zeer divers zijn. Het kan onder meer gaan over een incident in een kerncentrale, een uitbraak van een zwaar virus, een ongeval van een transport met gevaarlijke stoffen, een brand in een chemische installatie of een breuk van een leiding, zoals dat vannacht in Rotselaar het geval was.

Een IGS-team wordt vaak ook een gaspakkenteam genoemd. Dat geeft de specificiteit aan van hun inzet. De normale uitrusting van een hulpverlener volstaat niet om de interventie aan te vatten. Ze dragen dus speciale beschermende kledij en ze werken bijna altijd met perslucht.

De interventies van een IGS-team vereisen een zeer strikte procedure en de inzet van nogal wat extra materiaal. Al het materiaal en de kledij wordt na een effectieve inzet gedecontamineerd. De foto’s onderaan laten dat ook duidelijk zien. Er wordt nogal wat materiaal en personeel ontplooid om de interventie te ondersteunen.

Een IGS-team is zonaal georganiseerd. Er worden speciaal getrainde hulpverleners uit verschillende brandweerposten opgeroepen om de interventie af te handelen.

In Rotselaar is de situatie ondertussen onder controle. Het lek werd gedicht en de fabriekshal is geventileerd.

Geef een reactie