Werken voor herinrichting Turnhoutsebaan zijn afgerond – weg gaat op vrijdag 30.04 weer open

Na twintig maanden komt er morgen, vrijdag 30 april, een einde aan de werken voor de herinrichting van de Turnhoutsebaan. Daarmee verdwijnen ook de omleidingen waar automobilisten in de regio rond Diest al die tijd rekening moesten mee houden.

Twintig maanden stevige verkeershinder en een kostenplaatje van 8,8 miljoen euro. Dat is wat de heraanleg van deze cruciale ingangsweg voor Diest gekost heeft. Tel daarbij ook de schade aan de natuur. Op het talud van de Langeberg werden honderden bomen gezaagd. Maar daar komt wel wat voor in de plaats. Het autoverkeer wordt alleszins veiliger en vooral de fietsers zijn de grote winnaars van deze herinrichting. Verder krijgt het openbaar vervoer een betere infrastructuur en zijn er ook een aantal milieuvriendelijke maatregelen genomen.

De belangrijkste resultaten van de herinrichting

Een van de hoofdredenen voor de heraanleg van de Turnhoutsebaan was ongetwijfeld het wegwerken van de gevaarlijke bochten in het traject. Niet dat daar de afgelopen vijftig jaar veel ongevallen gebeurd zijn. Die zijn op de vingers van twee handen te tellen maar goed, de bochten waren inderdaad niet de meest gezellige plaatsen om ontspannen met de wagen te rijden. Dat euvel is nu weg gewerkt. Samen met de bochten in het traject werd het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Langenberg anders ingericht. De Langeberg leek vroeger te verglijden in de Turnhoutsebaan. De hoek waarin de twee wegen samenkomen is nu anders georiënteerd.

De boven- en de onderlaag van de rijbaan is over de ganse lengte van het traject vervangen wat een veel aangenamer rijgevoel oplevert.

Veilig fietsen

Een belangrijke meerwaarde van deze werf is de winst in veiligheid voor fietsers. Aan de binnenzijde is er een vrijliggend fietspad met een ribbelwaarschuwingsstrook voor onaandachtige automobilisten. Aan de buitenzijde moet een stevige afscheiding met boordstenen verhinderen dat fietsers onbedoeld aangereden worden. Dat is onder meer van belang omdat de weg intensief gebruikt wordt door schoolgaande jeugd. Maar ook heel wat wielertoeristen en recreatieve fietsers gebruiken deze verbindingsweg.

De fietspaden zijn felrood geverfd op oversteekplaatsen waardoor ze beter opvallen voor aankomend autoverkeer.

Om voldoende plaats voor het fietspad te creëren werd een deel van het talud langs de rijweg afgegraven. Een keermuur moet daarbij de nodige stabiliteit garanderen. De muur op Langenberg is maar liefst 158 meter lang. De bijna vijf meter hoge wand is stevig verankerd in een horizontale vloerplaat van 80 centimeter dik in gewapend beton. De constructie is opgetrokken in bruinkleurig stortbeton met een reliëf om de kleur van de ijzerzandsteen uit de heuvel te suggereren. Zo wordt de keermuur beter in het landschap geïntegreerd.

De Turnhoutsebaan was onvoldoende uitgerust voor het toenemend fietsverkeer. Een herinrichting om dit traject tussen Diest en Geel veiliger te maken voor fietsers en voetgangers was hoognodig. Bovendien zorgde de slechte staat van het wegdek voor geluidshinder.

Schepen van Openbare Werken Bart Stals

Comfortabele bushaltes

Het openbaar vervoer is nog zo’n winnaar van deze werf. De nieuwe bushaltes liggen naast de rijbaan, ze zijn voldoende groot en ze zijn comfortabel ingericht. Er zijn ook buszones aan beide zijden van de rijbaan waardoor voetgangers minder moeten oversteken.

Milieuschade deels gecompenseerd

Het milieu leek aanvankelijk een van de grote slachtoffers te worden. Om het nieuwe tracé te kunnen uittekenen moesten honderden bomen gekapt worden. Dat leidde op een bepaald moment tot een kleine betoging met afsluitende indianendans. Het protest stierf echter snel uit en de bomen werden gekapt. AWV was aanvankelijk wat onduidelijk over de plannen voor de vergroening van de helling maar in de laatste statusupdate staat de aanplant van bomen en struiken wel opgenomen. Als dat op een doordachte manier gebeurt, kan de huidige kale helling uitgroeien tot een stevige groene long.
Het milieu wordt overigens ook op een andere manier beter van deze werf. Aquafin legde in opdracht van de stad over een afstand van 2,4 kilometer een volledig nieuwe riolering aan waar, uiteraard, afvalwater en hemelwater apart worden afgevoerd. Het hemelwater wordt vertraagd afgevoerd door de aanleg van twee wachtbekkens. Het water kan op die manier beter doordringen in de ondergrond.

Minder lawaaihinder

Er zijn nog een paar belangrijke uitsmijters. Zo zou wie langs de Turnhoutsebaan woont voortaan rustiger moeten kunnen slapen. Het wegdek is daar hersteld en egaler gemaakt wat minder geluidsoverlast oplevert. Het kruispunt van de Turnhoutsebaan met de Citadellaan is volledig vernieuwd maar aan de inrichting is daar niks gewijzigd. Dat kruispunt is wel cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de stationssite in Diest. Daar komen de volgende maanden en jaren nogal wat extra woonunits maar ook de heraanleg van infrastructuur rond het station zal de druk op dit schakelpunt ongetwijfeld verhogen.

Projecten in de periferie

Naast het project Turnhoutsebaan kreeg ook de N29 tot aan Schoonaerde en de ring (R26) een opknapbeurt in 2019. Ook het wegdek op de Dietse ring tussen de Schaffensepoort en Leuvensepoort werd ook het wegdek volledig vernieuwd en op de Omer Vanaudenhovelaan werd een comfortabel fietspad langs beide zijden aangelegd. Daarnaast werd tijdens de herinrichting van de Turnhoutsebaan meteen het verouderde wegdek van het kruispunt van de Citadellaan met de Fort Leopoldlaan gerenoveerd. Tot slot investeerde minister Peeters ook 300.000 euro in de aanleg van twee fietsoversteekplaatsen op het kruispunt van de Citadellaan en de Steineweg in Kaggevinne.

Je kan hieronder een paar vergelijkingen vinden van de huidige situatie met de situatie zoals ze vroeger was.

  • ©  AWV 2021 Fotografie Kris Van de Sande > Foto’s NA in de beeldenreportage 
  • ©  AWV 2017 > Bij foto’s VOOR door Wegen en Verkeer

Geef een reactie