Openluchtzwembad in Huizingen sluit, Kessel-Lo en Halve Maan Diest krijgen nog enkele jaren

De provincie Vlaams-Brabant trekt allicht een streep door het huidige concept van de drie openluchtbaden in Diest, Kessel-Lo en Huizingen. Dat concept valt niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties.  Voor de drie baden samen lopen de bedragen voor renovatie of volledige vernieuwbouw op tot 17 à 25 miljoen euro. Naast de investeringskosten, blijft er een forse uitbatingskost van ongeveer 1,7 miljoen per jaar. Daarin zitten de lonen van redders en jobstudenten, maar ook de kosten voor water, energie, onderhoudsproducten en veiligheid.

In een goed zwemjaar staat daar een inkomst van een kleine 0,9 miljoen euro tegenover. Slechte zomers of capaciteitsverminderingen door corona maken het verschil tussen uitbatingskost en ticketverkoop enkel groter. 

De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk. 

Nog enkele jaren zwemmen in Diest en Kessel-Lo, Huizingen meteen dicht

De openluchtbaden van Provinciedomein Halve Maan Diest en Provinciedomein Kessel-Lo gaan voorlopig wel nog open voor een nieuw zwemseizoen. Indien de technische installaties mee willen kan er in Kessel-Lo nog gezwommen worden tot 2025. Het openluchtbad van Halve Maan Diest doet er nog een jaartje bij en hoopt open te blijven tot 2026.  

Beide baden kampen nochtans met grote uitdagingen voor een maatschappelijk verantwoorde en duurzame uitbating. Maar zo lang de technische installaties mee willen, wil de provincie het zwemplezier niet ontzeggen aan de bezoekers. Gedeputeerde Ann Schevenels laat in deze domeinen wel een vooronderzoek starten naar meer duurzame waterspeelplekken voor de toekomst.  In Huizingen sluit het openluchtbad meteen. De provincie gaat er investeren in grote speel- en genietplekken met natuurlijk water als attractiepool. Er start een vooronderzoek naar waterrecreatie rond een opengemaakte Molenbeek.

Beslissingsproces 

Binnen de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant is er een consensus over de sluiting van het zwembad van Provinciedomein Huizingen en de latere sluiting van de baden in Kessel-Lo en Diest. Deze beslissing wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de provincieraad. Op 15 maart brengt de bevoegde raadscommissie een werkbezoek aan het Provinciedomein Huizingen. Op 22 maart neemt de provincieraad de eindbeslissing. 

Geef een reactie