13.000 prikjes op amper een maand tijd in vaccinatiecentrum Webbekom

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke bezocht vorige zaterdag het vaccinatiecentrum in Webbekom. Het bezoek was weliswaar aangekondigd maar het had toch eerder een informeel karakter.
Wouter Beke werd ontvangen door centrummanager Lex Vrancken. Het stadsbestuur van Diest was vertegenwoordigd door burgemeester Christophe De Graef en schepen Bart Stals. Voor Bekkevoort was schepen Wouter Lenaerts aanwezig, voor Scherpenheuvel-Zichem was burgemeester Manu Claes present. Het gemeentebestuur van Halen was niet vertegenwoordigd.

Minister Wouter Beke kreeg een rondleiding in het vaccinatiecentrum en ging in gesprek met vrijwilligers en met de achtjarige Fleur Verrek die haar pediatrisch prikje net gekregen had.

Afbouw vaccinatiecentra snel weer bijgesteld

Het vaccinatiecentrum in Webbekom opende pas midden januari nadat in oktober 2021 alle vaccinaties voor de eerstelijnszone Demerland geconcentreerd werden in de stadsfeestzaal van Aarschot. De vaccinatiecampagne leek op dat moment grotendeels afgerond en cultuurcentrum Den Amer in Diest wilde de werking geleidelijk aan weer opstarten. Ideaal was die oplossing niet omdat ook in de stadsfeestzaal in Aarschot opnieuw een aantal activiteiten werden geagendeerd. De infrastructuur om te vaccineren wordt er op vrijdagmiddag afgebroken en op maandagochtend weer opgebouwd.

Het afbouwen van het aantal vaccinatiecentra bleek uiteindelijk van korte duur. De werkzaamheid van de vaccins nam snel af en de bescherming tegen de varianten van het virus moest opnieuw versterkt worden met een boostervaccin. Het schild tegen het virus werd ook verbreed. Kinderen tussen 5 en 12 jaar mochten het vaccin van Pfizer krijgen en jongeren tussen 12 en 17 jaar mochten een boostervaccin krijgen. Voor beide doelgroepen is een uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd nodig. Voor die laatste doelgroep is het boostervaccin deels ook een vrijgeleide naar een skivakantie in het krokusverlof. Daardoor wilden veel 12 tot 17 jarigen liefst zo snel mogelijk de booster laten prikken.

Opening Webbekom versneld

Het vaccinatiecentrum in Aarschot kon die extra activiteit niet aan. Bovendien moest het allemaal snel gaan. De gemeentebesturen van Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Halen en Bekkevoort gingen op zoek naar een bijkomende locatie waar opnieuw kon gevaccineerd worden. Ze kwamen uiteindelijk uit bij een leegstaand industrieel gebouw van Interleuven op het industrieterrein van Webbekom. De inrichting ervan was eerst voorzien tegen einde januari maar dat werd versneld. Ondertussen is het vaccinatiecentrum bijna een maand open en zijn er 13.000 prikjes gezet. Momenteel worden vooral pediatrische vaccins van Pfizer voor kinderen van 5 tot 12 jaar en boostervaccins, ook al van Pfizer, voor 12 tot 17 jarigen gezet.

Operationeel modelscenario bijgesteld

De werking van de vaccinatiecentra in ons land is bij de start van de vaccinatiecampagne uitgeschreven in een modelscenario. Ondertussen is er uiteraard al heel wat expertise opgebouwd. In Webbekom zijn een aantal andere accenten gelegd tegenover het model dat in Den Amer werd toegepast. Het callcenter is nu geïntegreerd in het vaccinatiecentrum. Dat is efficiënter omdat de activiteiten geconcentreerd zijn in hetzelfde gebouw.

De infrastructuur in Webbekom is, zowel binnen al buiten, beperkter dan die van Den Amer. Daarom zet operator Golazo sterk in op de begeleiding van het parkeren en op de routering van de mensen voor ze het centrum binnen gaan. Dat gebeurt door stewards die de mensen in een slang laten aanschuiven.
De temperatuurcheck aan de ingang gebeurt niet meer. De efficiënte daarvan was niet zeker. Ontsmetting van de handen en het dragen van een mondmaske wordt wel nog gecontroleerd.

Webbekom heeft twee incheckbalies en een infobalie. Aan de incheckbalies controleren vrijwilligers de identiteit, het type vaccin en eventueel de toestemming die voor bepaalde doelgroepen nodig is. Aan de infobalie lost een vrijwilliger vooral praktische problemen op en probeert men om een correct antwoord te geven op vragen van mensen.

Na de check-in worden de mensen opnieuw in een slang geplaatst waar ze kunnen aanschuiven voor een van de acht vaccinatiecabines.

Kleurcodes afgevoerd

De opdeling in kleurencodes die gerelateerd zijn aan het merk van het vaccin is weg. Dat heeft vooral te maken met de beperking van het aantal soorten vaccins die in ons land worden gebruikt. Momenteel zijn dat bijna uitsluitend vaccins van Pfizer en van Moderna. Dat zijn allebei mRNA vaccins. Het synthetisch mRNA draagt de code van een bepaald eiwit van het coronavirus. Die code wordt door je lichaamscellen omgezet in eiwit van het coronavirus. Dat eiwit wordt door je immuunsysteem herkend als lichaamsvreemd, waardoor je antistoffen en andere afweercellen tegen het coronavirus vormt.

In Webbekom worden de vaccinatiesloten zoveel als mogelijk gegroepeerd per type van vaccin. Daardoor vermijden de operatoren dat er vergissingen gebeuren. Op dagen dat er toch verschillende vaccintypes gezet worden, is er een verhoogde waakzaamheid aan de check-in en er blijft altijd een dubbele controle omdat ook de verpleegkundige die de prik zet, het type van vaccin nog controleert.

De vaccins worden overigens geprepareerd door een apart team van verpleegkundigen onder supervisie van een apotheker. Dat team trekt de juiste dosis van het vaccin in de spuiten die op de juiste temperatuur naar de priklokalen worden gebracht.

De werking van het centrum staat onder supervisie van een arts die ook effectief in het centrum aanwezig is. De infrastructuur wordt gemanaged door een centrumverantwoordelijke en een projectverantwoordelijke.

De werking van het vaccinatiecentrum en van het callcenter draait op een brede kern van vrijwilligers die zowat alle praktische taken invullen.

Vaccinatiecentra blijven beschikbaar maar gaan in waakstand

De huidige vaccinatiecampagne loopt ondertussen op zijn einde. Dat betekent echter niet dat de investeringen in Webbekom enkel gediend hebben om een maand operationeel te zijn. De Hoge Gezondheidsraad beveelt ondertussen aan om mensen met een verzwakt immuunsysteem, die erg kwetsbaar zijn en een hoog risico lopen op COVID-19, een vierde prik te geven. Voor die groep bestaat het vaccinatieschema in feite uit drie basisprikken en een vierde boosterprik. Het gaat over een beperkte groep van zo’n 375.000 patiënten. Allicht zullen de centra daarna in een soort waakstand gezet worden. Het gebouw in Webbekom is gehuurd voor een periode van zes maanden en die huur kan daarna van maand tot maand verlengd worden. Of en hoe lang dat nodig is bepaalt het virus. Als er na de zomer opnieuw een uitbraak zou komen, al dan niet van een nieuwe virusvariant, zal een vierde prik voor de gehele bevolking zeker overwogen worden.

Geef een reactie