Werken N29 eindelijk afgerond-gewestweg gaat vrijdag weer open

Veertien maanden geleden begonnen de werken voor de heraanleg van de gewestweg Provinciebaan/Tiensesteenweg (N29) die de gemeenten Bekkevoort en Kortenaken doorkruist.  Die werken zijn nu eindelijk afgerond. Op vrijdag 29 oktober 2021 wordt de gewestweg in de namiddag opnieuw opengesteld voor verkeer.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters fietst na de herfstvakantie, op maandag 8 november, een deel van het vernieuwde gescheiden fietspad officieel in. Dat doet de excellentie niet alleen. Een groepje leerlingen uit de vier basisscholen van Assent, Bekkevoort, Waanrode en Wersbeek en vertegenwoordigers van de gemeenten fietsen met haar mee.

Wat is er exact gebeurd op die Gewestweg?

In de zone Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot aan de Eindestraat (500m)

 • Verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met aanleg van riolering in wegenis en bermen, inclusief de aanleg van een nieuwe koker voor de Bansbroekbeek en de Begijnenbeek.
 • Herinrichting weg en kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan met Provinciebaan-Tiensesteenweg (N29) met:
  – Aanleg wegdek met volledig nieuwe fundering en met linkse afslagstroken op kruispunt
  – Vrijliggende fietspaden die aangesloten worden op vernieuwd kruispunt
  – Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
  – Plaatsing verkeerslichten

Voor alle duidelijkheid: links staat de situatie voor de werken en rechts zie je dezelfde situatie na de werken

Zone Provinciebaan vanaf kruispunt Klipgaardestraat tot op- en afrit Bekkevoort aan E314 (3,5 km):

 • Verplaatsen nutsleidingen met inclusief nieuwe huisaansluitingen voor gescheiden riolering
 • Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen en inritten van woningen na aansluitingen riolering
 • Veilige fietsoversteek naar dubbelrichtingsfietspad ter hoogte van op- en afrittencomplex E314
 • Nieuwe kopmuren en inbuizen, ruimen en versterken van grachten
 • Verbetering rioleringsstelsel met gedeeltelijke gescheiden aanleg

Voor alle duidelijkheid: alle foto’s geven de situatie aana de werken

Over de ganse lengte van het traject

De gewestweg kreeg over een lengte van 6 kilometer van aan het complex E314 tot aan de grens met Glabbeek een nieuwe bovenste laag asfalt. Dat rijdt comfortabeler en zorgt voor minder geluidshinder bij omwonenden.

Voor alle duidelijkheid: links staat de situatie voor de werken en rechts zie je dezelfde situatie na de werken

Geef een reactie