Verdere digitalisering voor gemeentelijk onderwijs in Bekkevoort

In basisschool De Verre Kijker in Bekkevoort beschikt elke leerling in het vijfde en zesde leerjaar momenteel over een eigen laptop. Ook voor het kleuteronderwijs en de eerste vier leerjaren zijn er extra toestellen aangekocht.

Die investeringen zijn het resultaat van een samenwerking tussen de gemeentelijke basisschool en het lokaal bestuur in Bekkevoort in het kader van de Digisprong.

Voordelen van digitalisering

Door de investering in IT-materiaal krijgen de leerkrachten veel meer mogelijkheden om te differentiëren. Zwakkere leerlingen kunnen meer op maat begeleid worden, sterkere leerlingen kunnen meer uitgedaagd worden met bijvoorbeeld extra oefeningen. De leerprocessen worden efficiënter en de leerlingen worden beter opgevolgd.

De leerlingen krijgen gelijke onderwijskansen. Niet elk gezin heeft een goede computer in huis en dat verschil leidt tot ongelijkheid. 

Doordat alle leerlingen over dezelfde laptop beschikken, kan de leerkracht maximaal blijven focussen op de inhoud en kan de IT-coördinator van de school snelle ondersteuning bieden.

Het wordt ook veel makkelijker om afstandsonderwijs aan te bieden aan leerlingen die bijvoorbeeld ziek thuis moeten blijven. 

Geef een reactie