Binnenkort kan je korte keten producten kopen in de automaat aan cc Den Amer

Eerlijke voeding tegen een correcte prijs voor alle betrokken partijen en met een minimum aan impact op het klimaat. Dat is zo ongeveer waar het in de korte keten om draait. Snel gezegd maar daarom nog niet zo evident. De regelgeving is zelden voorzien op nieuwe modellen en veel landbouwers die in een specifieke vorm van korte keten verkoop willen instappen botsen nog te vaak op rigide onaangepaste regelgeving en kneuterigheid.

Toch is dat nieuwe zakenmodel bijzonder succesvol. Corona heeft de ontwikkeling ervan zeker ondersteund. Het Vlaams parlement zag in dat er iets moest gebeuren. Begin juni 2021 stemden 119 parlementsleden in met een voorstel voor resolutie over het versterken van de positie van de Vlaamse landbouwers door de ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, in het bijzonder de ondersteuning van de korte keten.

In de resolutie wordt een lijst van maatregelen opgesteld om tegemoet te komen aan de problemen waar landbouwers nu mee te maken krijgen. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd aan de Vlaamse regering om de positie van de Vlaamse landbouwers in de keten te versterken via ondersteuning van leefbare businessmodellen op maat, producenten te ondersteunen bij nieuwe commercialisatiemogelijkheden en via overleg wettelijke belemmeringen die een hinderpaal zijn voor de verdere groei van de korte keten, te inventariseren en aan te pakken.

Schepen van Landbouw in Diest Monique De Dobbeleer is ook directeur van het Steunpunt Korte Keten. Zij zag meteen opportuniteiten voor de geïnteresseerde landbouwers in Diest. De schepen nam ondertussen het initiatief om het project Koked op te laten tuigen.

Storytelling

Project Koked wil vooral de bewustmaking over lokale voeding gaan stimuleren. Dat zal gebeuren via storytelling en communicatiecampagnes waarin de landbouwers zelf vertellen over wat er op hun bedrijf gebeurt, wat dat aan producten oplevert en de duurzaamheidsinitiatieven die ze momenteel nemen. Dat laatste is niet onbelangrijk. Korte keten gaat vaak gepaard maatregelen die het klimaat ten goede komen. Er is op dat vlak een ingrijpende mentaliteitswijziging aan de gang bij de landbouwers. Wie al eens gaat wandelen in de mooie Hagelandse velden zal de felgekleurde bloemenstroken al zijn opgevallen. Die zijn vaak het resultaat van creatief overleg tussen de relevante overheidsinstanties en de landbouwsector.

Korte keten automaat aan CC Den Amer

Naast het beter bekend maken van wat er allemaal gebeurt op de landbouwbedrijven en wat dat dan oplevert willen de landbouwers die lid zijn van de vzw Koked ook een gemeenschappelijke distributie van hun producten uitbouwen. Het is de bedoeling om een automaat met korte keten producten van de leden op te stellen aan het CC Den Amer.

Boerderijautomaten zijn momenteel erg populair. Een automaat vergt weinig ruimte en personeelsinzet. Hierdoor kan de verkoop van korte keten producten met een beperkte investering gebeuren. Flexibiliteit is nog één van de grote voordelen van de automaten. Mensen kunnen ook buiten de werktijden inkopen doen, ook ’s nachts.

De provincie Vlaams-Brabant investeert via het Leaderprogramma 73.399,20 euro in de opstart van de vzw Koked.

Geef een reactie