Opvangcentrum Peeterskasteel sluit definitief in september

Het was al een paar dagen bekend maar vandaag is het ook officieel meegedeeld. Het opvangcentrum Peeterskasteel sluit definitief in september. De ministerraad nam die beslissing al eerder maar gaf toen aan dat de sluiting alleszins voor het einde van het jaar moest plaats vinden. De timing is nu concreter.
Transferts in twee fasen
Gezinnen met schoolgaande kinderen zullen in augustus naar een ander opvangcentrum worden overgebracht. Op die manier moeten ze hun schooljaar niet onderbreken. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) had dat vlak na de beslissing van de ministerraad al laten verstaan bij een bezoek aan Scherpenheuvel. Voor andere gezinnen zal de verplaatsing in september gebeuren. Het is momenteel nog niet bekend naar welke centra zij getransfereerd worden. Er worden uiteraard geen nieuwe gasten meer opgevangen in het Peeterskasteel.
Momenteel verblijven er nog 160 mensen in het centrum en dat zijn veelal gezinnen met kinderen. Ze hebben 27 verschillende nationaliteiten, waarbij de grootste groepen uit Afghanistan, Palestina, de Russische federatie en Irak komen.
Bestemming gebouw onduidelijk
Bij de opening van het opvangcentrum in november 2015 stond het gebouw al een paar maanden leeg. De toenmalige herbestemming voorkwam dat het gebouw snel zou verloederen. Het is momenteel niet duidelijk wat er met het gebouw zal gebeuren. Het Peeterskasteel is eigendom van de Parochiale Werken. De piste om er op termijn de katholieke kleuter- en lagere scholen te bundelen werd eerder al verlaten omdat de prijs te hoog zal oplopen.

Geef een reactie