De Lijn verbetert dienstverlening in driehoek Diest, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem

De steden Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest starten samen met de Vlaamse overheid en De Lijn een nieuwe strategie op voor een efficiënt, duurzaam en flexibel openbaar vervoer. Zeker voor Scherpenheuvel-Zichem is dat een stevige verbetering. De bedevaartstad werd tot op heden ondermaats bediend door De Lijn. Schepen van mobiliteit in Scherpenheuvel-Zichem Nico Bergmans heeft daar in de vergaderingen van de vervoersregio maandenlang een prioriteit van gemaakt. Met resultaat. Naast een verbeterde dienstverlening van De Lijn komen er ook vier Hoppinpunten met deelwagens en deelfietsen in Scherpenheuvel-Zichem. Op termijn wordt zwaar verkeer beperkt uit de centra van Zichem en Scherpenheuvel.

De verbindende buslijn is een essentieel onderdeel om een modal shift qua vervoer in onze stad mogelijk te maken. Het is heel moeilijk om mensen te motiveren de wagen aan de kant te laten als er geen goed alternatief voorhanden is. De combinatie van een reguliere buslijn met verbinding naar stations én een aanbod van andere combimobiliteit geeft mensen de mogelijkheid om het met een wagen minder te doen of … zelfs zonder.

Schepen van mobiliteit Nico Bergmans

De nieuwe vervoerstrategie wordt uitgerold in verschillende fases. Vanaf 1 juli 2023 kan je al profiteren van frequentere busverbindingen, meer rechtstreekse verbindingen naar steden, scholen en ziekenhuizen en de mogelijkheid om verschillende vervoeropties op mekaar te laten aansluiten. In dat nieuwe vervoersmodel is bijzondere aandacht voor mensen met een mobiele beperking.

Hoe ziet dat nieuwe verbindingsnet er concreet uit?

Even concreet worden. Zo ziet het nieuwe net in Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest er uit op plan. Onder het plannetje kan je wat extra duiding lezen.

Wegwijs met nummers

Binnen het nieuw net krijgen heel wat lijnen een nieuw lijnnummer. De keuze van de lijnnummers gebeurde niet lukraak.

 • De laagste lijnnummers (meestal met maar één cijfer) zijn stadslijnen. Ze bedienen de wijken en attractiepolen binnen een stadsgebied en rijden meestal aan een vrij hoge frequentie.
 • Bestaat een lijnnummer uit twee cijfers? Op zo’n lijn kan je de hele dag rekenen, met een vaste regelmaat. Bijvoorbeeld om het half uur of om het uur. Soms zijn er nog extra ritten in de spitsuren. In onze regio gaat het
  bijvoorbeeld over lijnen 30 en 31 .
 • Delen twee (of meer) lijnen een groot stuk van hun reisweg? Dan krijgen ze hetzelfde lijnnummer en dezelfde kleur, gevolgd door een letter om het onderscheid te maken.
 • Sommige lijnen rijden enkel in de spitsuren, bijvoorbeeld om scholen of bedrijven te bedienen. Deze hebben een lijnnummer met drie cijfers. In onze regio gaat het bijvoorbeeld over lijnen 592 594 en 596 .
Lijn 30 Aarschot – Rillaar – Scherpenheuvel – Diest
 • Lijn 30 rijdt voornamelijk via de N10 (steenweg tussen Aarschot en Diest) en komt zo langs Aarschot, Schoonderbuken, Scherpenheuvel en Diest.
 • Op weekdagen en tijdens het weekend rijdt hij om de 60 minuten. Van maandag tot vrijdag kan je hem tijdens de spits elk halfuur nemen.
 • Met deze lijn heb je in het station van Diest een vlotte aansluiting op de treinen van de NMBS. Op weekdagen neem je doorheen de dag de IC-treinen van en naar Brussel en tijdens de spits kan je makkelijk van en naar Antwerpen. Maar ook tijdens het weekend zijn er voldoende aansluitingen, onder meer naar Leuven, Brussels Airport en Antwerpen.  
Lijn 31 Aarschot – Langdorp – Zichem – Scherpenheuvel – (Diest)
 • Wie vroeger gebruik maakte van de belbus, geniet nu van een vast aanbod dankzij lijn 31. Deze bus volgt een route van Aarschot naar Langdorp, Gijmel, Wolfsdonk, Testelt, Averbode, Zichem en Scherpenheuvel.
 • Er is een vast aanbod op week- en zaterdagen: dan rijdt er elk uur een bus. En tijdens de schooluren kunnen ook Diestse scholieren hierop rekenen.
 • Buiten de schooluren om kan je ook verder reizen naar Diest. Daarvoor stap je over op lijn 30 aan de halte Scherpenheuvel Gemeentehuis. Er is een overstaptijd voorzien van 10 minuten.
 • Op zondagen reken je dan weer op het aanbod van De Lijn flex.
Rest van het aanbod blijft ongewijzigd

De reiswegen van lijnen 35, 36 en 37 zijn geïntegreerd in het nieuwe busnet. De reiswegen van de andere buslijnen in onze regio blijven momenteel ongewijzigd.

 • Voor Aarschot zijn dat lijnen 160, 161, 220, 221, 305, 306, 310, 334, 335, 390, 392, 490, 491, 492, 530, 532, 590 en 591. 
 • Voor Diest zijn dat lijnen7, 17a, 19, 22, 35c, 92, 184, 299, 370, 375, 420, 550, 551 en 552.   
 • Voor Scherpenheuvel-Zichem is dat lijn 19b.
Schoolbussen vanaf 1 september
 • Lijn 592 Keiberg – Messelbroek – Scherpenheuvel – Diest
 • Lijn 594 Testelt – Langdorp – Aarschot
 • Lijn 596 Messelbroek – Scherpenheuvel – Aarschot
Schoolbediening Bekaf Lijn 31 en schoolbus 594 rijden niet langs het Sint-Jozefscollege aan Bekaf. Je stapt best af aan de haltes Aarschot Damiaaninstituut of Aarschot Atheneum. Dan is het nog maar 10 minuten wandelen naar het Sint-Jozefscollege. Ook kan je aan de halte Aarschot Kerk overstappen op een bus richting Aarschot Bekaf.
Belbussen worden De Lijn flex

De Lijn vervangt in de loop van 2023 stelselmatig de huidige belbussen door flexvervoer. Om dat te reserveren start de Vlaamse overheid Hoppin: een app en callcenter (0800 12 2 12) waarmee je je reis eenvoudig plant en boekt.  

Concreet boek je je reis met De Lijn Flex dus vanaf 1 juli 2023 via de Hoppincentrale. Voor reizen met de flexbus blijven de vervoerbewijzen en tarieven dezelfde. 

Je kan die centrale contacteren via de app of via 0800 12 1 12. Je kiest een halte en een tijdstip. Daarna krijg je een tijdsvenster van 30 minuten voorgesteld rondom je aangevraagde ophaal- of afzettijdstip. Een uur voor het tijdsvenster wordt de exacte ophaaltijd bevestigd via sms, telefoon of de app. 
Hoppin combineert verschillende vervoermiddelen om je bestemming te bereiken: de flexbus, een vaste lijn of zelfs de trein. Bij elke boeking wordt berekend wat voor jou de meest geschikte oplossing is om met het openbaar vervoer te reizen. 

Je kan je rit via Hoppin ten vroegste dertig dagen op voorhand aanvragen.

Pas wel op! Een rit vóór 1 juli met de belbus reserveer je nog steeds via de belbuscentrale of online via delijn.be/belbus. 

Wil je toch zelf je reis uitstippelen? Dat kan vanaf 15 juni via de routeplanner of de app van De Lijn. Je kan ook terecht op de website http://www.delijn.be/nieuwenet.

Allicht zullen sommige lezers vragen hebben bij de plannen van De Lijn. Vanaf 15 juni zal de vervoersmaatschappij starten met een communicatiecampagne. Dat gebeurt onder andere via delijn.be/nieuwenet, via de app en in de folders aan de Lijnhaltes. Je kan vanaf dan ook bellen naar de Lijnwinkels of via 070 220 200 (0,30 euro/minuut)

Hoppinpunten

Naast een verbeterd aanbod van De Lijn werkt Scherpenheuvel-Zichem aan de opstart van vier Hoppinpunten. Die komen aan de stations van Testelt en Zichem, aan het Sint-Jansplein in Averbode en aan het stadhuis in Scherpenheuvel.

In een eerste fase, vanaf 1 juli 2023, bieden die Hoppinpunten enkel een busverbinding aan. In de loop van 2024 evolueren ze dan naar een knooppunt van (deel)mobiliteit met een deelwagen, deelfietsen, een frequente busverbinding en voor Zichem en Testelt ook het aanbod van de NMBS.

Mobiliteit als basis voor visie op wonen

Schepen Nico Bergmans ziet dat nieuwe mobiliteitsmodel als een van de basiselementen waarop het bestuur van de stad de nieuwe ruimtelijke visie inzake wonen wil uitbouwen. Er is intensiever ruimtegebruik mogelijk als er performante mobiliteitsoplossingen aanwezig zijn dichtbij goed ontwikkelde woonkernen. Dat maakt het mogelijk om in de periferie naar minder ruimtebeslag te evolueren. Dat laat verder ook toe om de bereikbaarheid voor toeristen beter en duurzamer te ontwikkelen. Nico Bergmans wil vooral aan het station van Zichem een breed aanbod aan mogelijkheden creëren, van waaruit bezoekers alle aspecten en sites van de stad kunnen ontdekken.

One comment

Geef een reactie