Update corona | Gezinsbond Scherpenheuvel last tweedehandsbeurs af

Zowel op federaal niveau als op provinciaal niveau is beslist om de indijking van het coronavirus aan te pakken met een sluiting van de woonzorgcentra en een sterk advies om evenementen met meer dan 1000 deelnemers niet te laten doorgaan. In de meeste provincies is dat advies ondertussen een verplichting geworden. Voor het overige blijft het bij adviezen over handen wassen, in een elleboog niezen en afstand houden.

De meeste medische experts laten duidelijk voelen dat dit het virus wel zal vertragen maar de huidige maatregelen zijn onvoldoende om zeker te vermijden dat ons gezondheidssysteem onder druk zal komen.

Op lokaal vlak anticiperen een aantal organisatoren op potentiële problemen. Wij proberen die voor u van nabij op te volgen. In Scherpenheuvel last de Gezinsbond alvast de tweedehandsbeurs af die op 14 maart in De Egger zou doorgaan. De organisatoren geven ziekte en annulatie van de deelnemers op als reden.

Geef een reactie