Ook organisatoren van kleinere activiteiten moeten social distancing toepassen

Gouverneur Lodewijk De Witte verduidelijkt de maatregel om evenementen met meer dan 1000 deelnemers te verbieden. Uit die verduidelijking blijkt echter impliciet dat de norm van 1000 zeer relatief is. Ook organisatoren van kleinere evenementen moeten maatregelen nemen.

Social distancing

De gouverneur haalt er een duur woord bij om de maatregel te kaderen. Social distancing, noemt hij het. In goed Nederlands is dat afstand bewaren tussen besmette personen en gezonde personen. Op die manier wil men de verspreiding van het coronavirus Covid-19 vooral vertragen. Als dat niet gebeurt kan de noodzakelijke zorgverlening in het gedrag komen.

Ook aan organisatoren van indoor evenementen met minder dan 1000 deelnemers en organisatoren van outdoor evenementen wordt gevraagd om in de mate van het mogelijke het ‘social distancing’ beleid om te zetten in concrete maatregelen. Ook aan hen wordt gevraagd om de intensiteit en hoeveelheid van nauwe contacten te beperken. Ze moeten daarbij rekening houden met het aantal personen dat samenkomt, de intensiteit tussen de mensen die samenkomen, de duur van het contact, de beslotenheid van de ruimte, de mengeling van leeftijden, de haalbaarheid van de maatregelen en de noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Experts willen doortastender aanpak

Als de gouverneur dezelfde communicatietactiek toepast, die eerder door hemzelf en andere betrokken politici werd gehanteerd, bouwt hij met deze paragraaf de mogelijkheid in om snel op te schalen. Professor Herman Goossens pleitte er vandaag in Terzake nadrukkelijk voor om alle evenementen een tijdje af te lassen. Hij gebruikte het woord tsunami voor de situatie waarin we dat niet zouden doen. Ook professor Van Ranst geeft aan dat hij voor een doortastender beleid is.

Risicogroepen niet naar evenementen

De risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem) moet altijd worden afgeraden om aan evenementen deel te nemen.

One comment

  • Jenny ‘Twix’ Jones

    Het lijkt mij voor een organisator een aartsmoeilijke zij het niet onmogelijke klus om aan al die normen te voldoen en dat er daardoor misschien uit gemakzucht gekozen wordt om alles gewoon op te schorten. Ik moet dus wegblijven van alle evenementen omdat ik diabetes type 2 heb? Het feit dat ik een (naar mijn mening) sterk afweersysteem heb doet hier dus niks ter zake?

Geef een reactie