Bezinningshuis Salvator in Scherpenheuvel in alle stilte afgebroken

Duizenden bedevaarders die in de meimaand van overal in Vlaanderen te voet en vaak voor het krieken van de dag naar Scherpenheuvel trokken. Je kan het nog op oudere foto’s zien en veel mensen zullen het zich nog herinneren. Veel bedevaarders bleven ook overnachten in de omgeving van de basiliek maar Scherpenheuvel beschikte niet over adequate infrastructuur om dat die toevloed adequaat op te vangen.

Salvatorianen nemen initiatief

Paters René Gijbels en André Keppens namen in 1980 het initiatief om daar een antwoord op te bieden. In het park achter het Peeterskasteel lieten ze een houten constructie optrekken. Bezinningshuis Salvator heeft decennialang duizenden groepen een rustplaats geboden. Tijdens de week waren er ook bezinningsdagen voor scholieren. Het houten gebouw was zeker niet bedoeld voor de eeuwigheid. Het leed onder het intensieve gebruik en de vergunning voor brandveiligheid werd een probleem.

In 2012 verkaste Salvator naar het Ursulinenklooster. Daar heeft pastoor Luc Van Hilst een goed uitgeruste cateringinfrastructuur en opvang voor kortverblijf uitgebouwd.

Salvator bleef een beetje verweesd achter. Het paviljoen werd volgebunkerd met rommel. Of het gebouw er rechtmatig vergund stond is niet duidelijk maar het is ook niet meer aan de orde. Het werd namelijk deze week in alle stilte afgebroken.

Monumentale bomen en een ijskelder

Dat biedt uiteraard perspectief. Voorlopig wordt het Peeterskasteel nog gebruikt als opvangcentrum voor asielzoekers en het ziet er naar uit dat dat nog wel even zal blijven. In Scherpenheuvel leeft echter een duidelijke vraag om het park te opwaarderen. Er staan een reeks erg zeldzame monumentale bomen en achteraan op de site is nog een oude ijskelder. Op de vijver zaten vroeger zwanen en eenden maar die hebben de verloedering ervan niet overleefd. In een tijd waarin groene sites en parken in de woonkernen gekoesterd worden, is de afbraak van deze esthetische houten draak een gouden kans om het park in ere te herstellen en het opnieuw te laten uitgroeien tot een groene long met een multifunctioneel karakter.

One comment

  • zo jammer, weer een mooie herinnering die plaats moest maken voor een kale lege plek. Hopelijk blijven toch die oude bomen overeind en wordt de vijver weer onderhouden

Geef een reactie