Samenwerking tussen Bekkevoort en Tielt-Winge bereidt eventuele fusie voor

Vanuit Vlaanderen wordt de druk opgevoerd om fusies te organiseren tussen kleinere gemeentes. Het is niet duidelijk wat men als een levensvatbare gemeente beschouwt maar een inwonersaantal van 25.000 zielen circuleert nogal nadrukkelijk in politieke kringen.

Wat ook de norm wordt, in onze regio komen allicht nogal wat gemeentes in aanmerking voor een fusie. Bekkevoort en Tielt-Winge namen vorige week vrij onverwacht de vlucht vooruit. Niet dat ze een fusie aankondigen maar ze gaan wel op een aantal vlakken intensief samenwerken. Ze kondigden die samenwerking symbolisch aan op Valentijn. De twee burgemeester, Rudi Beeken en Hans Vandenberg, laten ook duidelijk verstaan dat ze de samenwerking op termijn nog willen uitbreiden.

De twee gemeentebesturen ondertekenen een samenwerkingscharter met zeven werven erin.

  1. De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg werken in de praktijk al samen maar ze gaan de afspraken nu ook formaliseren.
  2. De twee gemeenten kopen samen een veegwagen aan voor het reinigen van het wegdek en voor alternatieve onkruidbestrijding op en langs de wegen. Er loopt een marktonderzoek om de juiste selectie te maken.
  3. In de Driesstraat worden de huisnummers aangepast. De straat loopt over de grens van de twee gemeenten door maar de huisnummers zijn niet gesynchroniseerd. De aanpassing gebeurt nog voor de zomervakantie, samen met uitvoering van rioleringswerken door Aquafin.
  4. Er is een akkoord om de gezamenlijke bouw van een werkhuis voor de technische diensten verder voor te bereiden.
  5. Er is een akkoord om het psychosociaal hulpverleningsnetwerk samen uit te werken
  6. Er loopt een gezamenlijk onderzoek naar meer efficiëntie bij de verhuis van de gemeentelijke ict-infrastructuur naar een extern datacenter.
  7. De twee gemeenten gaan samen het tracé vastleggen van de fietssnelweg Diest – Leuven op het grondgebied van Bekkevoort en Tielt-Winge.
Samenwerking is voorafname op fusie

Het valt op dat Bekkevoort en Tielt-Winge deze zeven werven “quick-wins” noemen. De bouw van een gezamenlijk werkhuis voor de technische diensten bijvoorbeeld, is niet echt een vluggertje maar een structureel samenwerkingsproject. In het samenwerkingscharter staat dat op termijn nog grotere projecten samen zullen uitgewerkt worden. Een opvallend voorbeeld is het gezamenlijk aanboren van externe financieringsbronnen.

Het lijkt dan ook duidelijk dat de architecten van deze samenwerking ook een eventuele fusie in de toekomst in gedachten hebben. Dat staat ook met zoveel woorden in het charter.

“De beleidsploegen van beide gemeenten hebben de intentie om op termijn te werken naar een vrijwillige fusie op voorwaarde dat deze een win-win oplevert voor beide gemeenten. In gezamenlijk overleg zullen beide colleges van burgemeester en schepenen nieuwe opportuniteiten bespreken, projecten initiëren en uitvoeren. Er wordt gekozen voor een stap voor stap aanpak.”

Die fusie is ook niet onlogisch. De twee gemeenten vormen een aaneengesloten geografisch geheel. Uit de recente omgevingsanalyses blijkt dat beide gemeenten kampen met dezelfde uitdagingen. Een zeer sterk toenemende vergrijzing, verdunning van de gezinnen, een oud patrimonium, een uitgestrekt wegennet en stijgende armoedecijfers.

Situatie in het Hageland vastgebunkerd

De intentie van Bekkevoort en Tielt-Winge bunkert meteen de situatie in het Hageland vast. In Diest leeft niet meteen de ambitie voor een fusie en ze hebben die ook niet nodig. Als die er al zou moeten komen kijken ze eerder naar Halen. Op zich is dat geen optie omdat Halen in Limburg ligt. De vraag is uiteraard hoe lang het provinciale niveau nog stand houdt.

Ook in Scherpenheuvel-Zichem is het enthousiasme voor een fusie niet groot maar daar was de evidentie ervan toch hoger. Er was namelijk een belangrijk argument pro. De stad kampt al jaren met een stevige schuld en bij een fusie neemt Vlaanderen die schuld gedeeltelijk over. Ondertussen is het bestuur aan een versnelde afbouw van de schuld begonnen. Het zal ook op die manier moeten. Aarschot kijkt eerder in de richting van Begijnendijk, Diest papt aan met Limburg en Bekkevoort verlooft zich met Tielt-Winge. Er is dus geen potentiële bruid meer. De basiliekstad is op zichzelf aangewezen.

Geef een reactie