Bijna 1 miljoen euro Leadergeld voor 10 projecten in het Hageland

10 Hagelandse plattelandsprojecten uit Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Geetbets, Landen en Lubbeek krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 950.000 euro steun.

Die steun komt van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%). Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap en profilering en promotie van de streekidentiteit.

Twee belangrijke projecten in Bekkevoort

Bekkevoort krijgt een opvallende financiële injectie voor de duurzame renovatie van de verenigingslokalen Oude Jongensschool Molenbeek. Die bedraagt liefst 162.373,48 euro. De lokalen worden intensief gebruikt door KLJ Molenbeek-Wersbeek, fanfare ‘De Eendracht’, jeugdband ‘The Mutes’, rockband ‘Rotzak’ en als stockageplaats voor toneelvereniging ‘Bekkevoorts Volkstoneel’. Ze zijn echter oud en onveilig geworden en absoluut niet energievriendelijk. Dat wordt de volgende twee jaar aangepakt. OOk het grasveld achter en naast het gebouw wordt aangelegd als groene ruimte en speelplein, omheind met streekeigen kleine landschapselementen. 

Bekkevoort krijgt verder een subsidie van 27.000 euro voor de duurzame renovatie van het sanitaire blok van sportpark De Heide.

Je kan verder lezen na de foto

Renovatie dak parochiecentrum Lubbeek Sint-Bernard 

De Sint-Bernardus Kring zet, samen met verschillende verenigingen, de schouders onder de dorpskernversterking van de parochie. Men wil de sociale cohesie bevorderen, een duurzame groene omgeving creëren en de verkeersveiligheid verhogen. Hiervoor hebben de bewoners en verenigingen nood aan een degelijk gemeenschapscentrum dat fungeert als ontmoetingsplaats en plaats waar nieuwe initiatieven kunnen groeien.
Om de site rondom de kerk op te waarderen, pakt men in 2019 en 2020 zowel de tuin als de parochiezaal aan. Er wordt een gemeenschapstuin gerealiseerd en het dak wordt gerenoveerd. Het deelproject dat LEADER subsidies ontvangt omvat de renovatie van het zadeldak van het parochiecentrum. De subsidie bedraagt 30.000 euro.

Keuken en sanitaire blok site Grazen  van de gemeente Geetbets

In de gemeente Geetbets ontbreekt momenteel een multifunctionele zaal die uitgerust is met een industriële keuken en geschikt sanitair zodat verschillende functies, zoals vergaderen, vieren en  beleven, erin kunnen plaatsvinden.
De bouw en inrichting van een keuken en sanitaire blok aansluitend op het buurthuis van Grazen lost dit op. Hiermee zal het gebruiksgemak en de aantrekkelijkheid van het pand vergroten voor de verschillende doelgroepen. Niet alleen het verenigingsleven, maar ook de eigen georganiseerde cultuur- en vrijetijdsactiviteiten en de privé aangelegenheden kunnen hier doorgaan. Bovendien zet men hiermee in op een grotere regionale uitstraling waardoor jeugdgroepen uit de regio of omstreken in het aanpalende jeugdlokaal “De Poel” kunnen ontvangen worden. Op termijn beoogt de gemeente een infrastructureel project op de site Grazen waarbij de bouw en inrichting van de keuken en sanitaire blok fase 1 vormt in het conceptuele geheel. De subsidie bedraagt 156.884,86 euro.

Trage verbindingsweg Dorpsstraat-Hazeput-Uilekot van de gemeente Lubbeek 

De gemeente Lubbeek heeft volgens het werk- en inspiratieboek van de provincie Vlaams-Brabant een tragewegenplan opgemaakt. Het college van burgemeester en schepenen van Lubbeek besliste om een trage verbinding aan te leggen tussen de wijk Hazeput en de Dorpsstraat.
De aanleg van deze trage verbindingsweg creëert een veilige verbinding tussen de wijk, de school en het dorpscentrum. De verbinding tussen het project van de KU Leuven en de woonwijk verhoogt bovendien de integratie van de bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis. De subsidie bedraagt 156.901,26 euro.

Geef een reactie