Blauwalg waargenomen in Vlaams-Brabant

Gisteren heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg waargenomen in de Mark in Tollembeek. Niet dat we daar in het Hageland meteen moeten wakker van liggen maar de klimatologische omstandigheden zijn wel ideaal om ook hier waakzaam te zijn.

Blauwalg kan giftige stoffen afgeven die bij hoge concentraties gevaarlijk zijn voor mens en dier. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte verbiedt daarom het gebruik van water uit de Mark als drinkwater voor vee in Galmaarden en Herne.

‘De blauwalg drijft op het water. Als de blauwalg bloeit en de drijflaag dikker wordt, vormt ze een stinkende brij. De blauwalgen sterven dan massaal en scheiden giftige stoffen af. In hoge concentraties zijn die schadelijk voor mens en dier.

Normaal gezien komt blauwalg enkel voor op stilstaand water van 20 tot 30 graden. Door de lage waterstanden is er nauwelijks stroming op de opgestuwde delen van de Mark. Daardoor ontstonden optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van deze bacteriën. Het verbod komt er bovenop het reeds eerder uitgevaardigde verbod om water uit een onbevaarbare waterloop te capteren voor het besproeien van velden.

Lees hier wat blauwalg precies is

Lees hier wat je moet doen als je blauwalg opmerkt

Blauwalg

Geef een reactie