Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde wil zomerreces inkorten om stikstofdossier te deblokkeren

Het Vlaams parlement ging op donderdag 20 juli in reces. Dat is een duur woord om te zeggen dat de dames en heren parlementsleden genieten van een paar maanden zomerverlof. Jawel, een paar maanden, want de eerstvolgende parlementaire vergadering is pas op 25 september.

Als het van Vlaams parlementslid en schepen in Diest Maurits Vande Reyde afhangt verloopt dat scenario dit jaar echter even anders. Bij de regionale TV-zender ROB-TV stuurt hij een oproep vooruit naar zijn collega’s parlementsleden om deze zomer gewoon verder te werken aan het stikstofdossier.

De directe aanleiding voor die oproep is de beslissing die de Raad voor Vergunningsbetwistingen vorige week nam, om de omgevingsvergunning te vernietigen voor Project ONE. Dat is de ethaankraker die de Britse chemiereus Ineos in de haven van Antwerpen wil bouwen. De uiteindelijke investering voor Project One bedraagt ongeveer 3 miljard euro en de voorbereiding alleen al levert duizenden jobs op. Maar voorlopig even niet dus.

Wat dat met het Hageland te maken heeft, vraagt u zich allicht af? Wel, allicht veel!!!

Project One zal namelijk grenzen aan het Nederlandse natuurgebied Brabantse Wal. Dat is een Natura 2000 gebied, dat zijn sites die extra bescherming krijgen omdat hun ecologische waarde van Europees belang is. Als er in de omgeving van zo’n site een investering gebeurt, moet de impact van een eventuele stikstofuitstoot op het gebied, hoe klein ook, altijd grondig onderzocht worden. Omdat Vlaanderen nog steeds geen stikstofdecreet heeft, is de vergunning voor het project destijds afgeleverd op basis van een toetsing aan een reeks omzendbrieven van minister Zuhal Demir, waarin zij de stikstofnormen verstrengd heeft. De toetsing aan die normen moet echter iedere keer opnieuw en dus voor ieder project specifiek, gebeuren. Dat is in het geval van Project One niet gebeurd. Ineos toont onvoldoende aan of er stikstofdepositie is en wat de impact daarvan is op het Natura 2000-gebied. Vlaanderen verleent daarna een vergunning voor het project zonder dat ze het gebrek aan voldoende toetsing aan een overigens ook al krakkemikkige regelgeving in vraag stelt.

In de omgeving van het Hageland zijn de Vallei van de Zwarte Beek en de Demervallei ook Natura 2000-gebieden. Dat betekent eigenlijk dat elke vergunning die op dit moment wordt afgeleverd in de directe omgeving van die twee gebieden, voor een project waar stikstofdepositie mee gemoeid kan zijn, op basis van dezelfde argumentatie kan geweigerd of vernietigd worden. De vernietiging van de vergunning voor Project One kan op die manier een precedent zijn met een tsunami aan vergunningsweigeringen of vernietigingen als gevolg.

Parlementslid Vande Reyde pleit er voor om de knoop in het stikstofdossier zo snel mogelijk te ontwarren om dat te voorkomen. Anders dreigt een de facto vergunningsstop en dat is nefast voor onze economie. Maurits Vande Reyde verzekerde de reporter van ROB-TV alvast dat hij geen vakantie plannen heeft om naar een ver buitenland te trekken. Hij blijft dus beschikbaar op sneller aan de slag te gaan. Of zijn collega’s bereid zijn om hun exotische plannen bij te sturen is echter zeer de vraag. Enkel parlementsvoorzitter Liesbeth Homans kan daarover beslissen en het reces inkorten. Over haar vakantieplannen zijn verder geen details beschikbaar, althans niet bij ons.

Geef een reactie