Sportinspraakcafé over recreatief fietsen in Diest

Begin 2023 was er heel wat te doen over de rol en het functioneren van de sportraad in Diest. De verstandhouding tussen schepen van sport Rick Brans en sommige leden van die raad was op zijn minst verzuurd. Het bestuur nam een opmerkelijke beslissing. Ze doekten de sportraad op en brachten de overgebleven activa over naar de stadsdiensten.

Schepen Brans stelde meteen ook een alternatief voor. Hi wilde evolueren naar een inspraakmodel op basis van thema’s waar dan bijvoorbeeld een gespreksavond over gehouden wordt. Iedereen die een inbreng wil doen over zo’n thema is daar welkom. Je moet niet noodzakelijk bij een sportclub zitten. Het kunnen bijvoorbeeld ook individuele sporters zijn of clubs die niet aangesloten zijn bij de sportraad, scholen of gewoon een inwoner die niks met sport heeft maar toch zijn of haar zegje wil doen.

In februari werd het nieuwe digitale sportloket opgestart. Iedereen kan er vragen, ideeën of feedback doorgeven over het sportbeleid of de sportinfrastructuur van de stad. De bedoeling was om meer mensen inspraak te geven over sportieve thema’s.

Je vindt dat digitale sportloket via deze link:  www.diest.be/sportloket.

Bijkomend werden ook de sportcafés aangekondigd: fysieke brainstorm-, overleg- of feedbackmomenten over specifieke thema’s. Dat eerste inspraakmoment komt er nu aan. Op dinsdag 20 juni om 19.30 uur vindt in Diest het eerste sportcafé plaats in de bar van de citadel.
Iedereen met een mening, vragen of feedback over recreatief fietsen in de stad is daar welkom.

De thema’s van de sportcafés worden gekozen op basis van grotere lopende dossiers of de feedback die via het digitale sportloket binnenkomt. Wie dat wil, kan daar ook zelf suggesties geven voor toekomstige thema’s. Deze punten staan zeker op de agenda:

  • de eventuele aanleg van een nieuwe mountainbike-infrastructuur op de stadswallen
  • de mogelijke passage van de Eddy Merckx Kannibaalroute door de stad
  • gravelevents of –routes, zoals de recreatieve graveltocht van Dwars door het Hageland.”

Een externe partner, Baristaz, begeleidt de organisatie van het sportcafé. Zij geven advies over het verloop van de avond en zorgen ervoor dat participatiemogelijkheden optimaal benut worden.

Inschrijven voor het sportcafé kan via deze link:  www.diest.be/sportcafé.

Geef een reactie