Nog vijf kandidaten in de running voor realisatie herbestemming citadel

Het stadsbestuur van Diest heeft vijf ontwerpteams geselecteerd voor de eerste fase van de herbestemming van de citadel. Op basis van een ontwerpdossier zal de stad uit deze kandidaten één partner kiezen. De vijf teams die overblijven, werden geselecteerd uit een lijst van dertien kandidaten met heel wat prestigieuze namen.

De volgende vijf ontwerpteams zijn nog in de running:

  • Korteknie Stuhlmacher – Studio Roma
  • Maatschap TEAM VAN MEER! / DE GOUDEN LINIAAL / BEC
  • Ontwerpteam a2o – Michel Janssens
  • Samenwerkingsverband Origin – HUB
  • TM POLO – Erfgoed & Visie

Aan hen wordt nu gevraagd om een ontwerpdossier op te stellen. Op basis van dat dossier kiezen de stad en ERF met welke partner ze definitief zullen samenwerken. Normaal valt die beslissing in september 2023.
ERF is de erfgoedstichting van de provincie Vlaams-Brabant.

De restauratie van de citadel is een grote kostenpost voor het stadsbestuur. Eind vorig kaar kende de Vlaamse regering een subsidie van 2 miljoen euro toe aan het project uit het fonds Stadsvernieuwing. De rest van de uitgaven wordt gespreid over liefst vier legislaturen. Dat is dus een periode van 24 jaar.

In de eerste fase worden de beschermde courtines, dat zijn de ruimtes die rond het paradeplein staan, van blok I en blok IIA gerestaureerd. Die blokken hebben al een herbestemming gekregen. Het Pegasusmuseum, dat daar momenteel ook onder gebracht is, zal in dat gedeelte blijven maar de omschrijving op de website van de stad Diest wijst er op dat de functie van het museum open getrokken wordt.  Vandaag is het Pegasusmuseum een bijzonder rijke verzameling van beelden en voorwerpen die de geschiedenis van het eerste bataljon paracommando vast ankert. In de nieuwe omschrijving wordt dat een toeristisch onthaalpunt waar de rijke geschiedenis van de citadel getoond wordt in een gemoderniseerd museum. De huidige collectie van het Pegasusmuseum is veel breder dan enkel het verleden van de citadel.

Volgens burgemeester Christophe De Graef zal het ontwerpteam dat uiteindelijk wordt aangesteld niet alleen het ontwerp van fase 1 realiseren maar zullen ze ook de architecturale krijtlijnen vastleggen voor de restauratie van de overige courtines in volgende fases. Omdat die fasering opgekapt wordt over minstens vier legislaturen, is het niet zonder belang om een langetermijnvisie vast te ankeren in het totaalproject.

Het gedeelte van de courtines, dat in deze eerste fase niet wordt aangepakt, krijgt een tijdelijke invulling. Verenigingen en lokale ondernemers krijgen de kans om in dat gedeelte een activiteit te ontwikkelen. Het gaat in totaal over 5.914 m² oppervlakte die verspreid is over 79 lokalen in de blokken II B, III A en III B, IV A en IV B en V A en V B.

Geef een reactie