Bestuurskrachtanalyse voor fusie Halen, Lummen en Herk-de-Stad afgerond

De Vlaamse regering keurde op 3 februari 2023 het regiodecreet definitief goed. Dat decreet deelt Vlaanderen op in 15 regio’s. Je kan die regio’s bekijken op het kaartje onderaan.
De lokale besturen krijgen nu tot 31 december 2030 om hun intergemeentelijke samenwerkingen in lijn te brengen met die regiogrenzen.

De laatste hindernis die nog moest genomen worden was de eventuele opdeling van Limburg. Die provincie wordt uiteindelijk, als enige in Vlaanderen, helemaal niet opgedeeld. De regio Limburg is dus identiek aan de provincie Limburg.

Door de regiovorming wordt de samenwerking tussen Diest en Halen wel bijna formeel onmogelijk gemaakt. In het verleden werkten die twee besturen op verschillende domeinen samen. In Diest hebben verschillende politici, zowel van de meerderheidscoalitie als van de oppositie, recent al laten uitschijnen dat Halen de ideale fusiepartner voor Diest zou geweest zijn, indien dat aan de orde zou zijn uiteraard.

Ondertussen duikt er echter een ander scenario op. In 2021 hebben de besturen van Halen, Herk-de-Stad en Lummen het consultancybureau Probis gevraagd om een bestuurskrachtanalyse uit te voeren. Die moet nagaan of een eventuele fusie tussen die drie gemeenten een versterking zou betekenen. De studie is nu afgerond en de resultaten worden aan de drie besturen samen voorgelegd op 9 maart.

De besturen van Lummen en Herk-de-Stad kregen eerder al de vraag van de besturen van Hasselt en Kortessem voor een gesprek over een fusietraject. Hasselt en Kortessem werken al een tijdje aan een fusiescenario maar ze willen daar graag zoveel mogelijk aangrenzende gemeenten bij betrekken. In Lummen en Herk-de-Stad hebben ze die vraag echter even aan de kant geschoven omdat ze in eerste instantie een fusie met Halen willen evalueren.

Eerder hebben Tielt-Winge, Kortenaken, Geetbets en Bekkevoort ook zo’n bestuurskrachtanalyse laten uitvoeren. Daaruit bleek dat een samenvoeging van vier kleinere gemeenten geen echte meerwaarde heeft.

Geef een reactie