Nieuw skatepark moet tegen einde 2023 klaar zijn

Het lokaal bestuur van Scherpenheuvel-Zichem start met een participatietraject voor de realisatie van een nieuw skatepark. Dat skatepark wordt meteen ook de eerste stap voor de aanleg van het eerder aangekondigde nieuwe stadspark dat in de omgeving van het ontmoetingscentrum Den Egger moet komen.

Het lokaal bestuur heeft een budget van 165.000 euro gereserveerd voor de realisatie van het nieuwe skatepark. Het nieuwe skatepark moet het huidige, ondertussen aftandse park vervangen. Dat werd in 2011 aangelegd.

De dienst sport en jeugd gaat in een eerste fase peilen naar de verwachtingen van de lokale skatecommunity. Dat gebeurt met een online bevraging die wordt verspreid onder de jongeren van Scherpenheuvel-Zichem. De vragenlijst kan worden ingevuld tot zondag 19 juni via: www.scherpenheuvel-zichem.be/nieuw-skatepark-scherpenheuvel  

De informatie die dat oplevert wordt bezorgd aan zowel het ontwerpbureau dat het inrichtingsplan maakt voor het stadspark als aan de leveranciers die later worden gecontacteerd voor het ontwerp en de aanleg van het nieuwe skatepark.

Jongeren kunnen zich via de vragenlijst ook opgeven om actief mee te werken aan het nieuwe skatepark. Uit de kandidaten wordt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep zal mee de ontvangen feedback filteren, inspiratiebezoeken plannen, de ontvangen ontwerpen beoordelen en aanbevelingen formuleren.

Volgens de huidige timing zou het nieuwe skatepark eind 2023 worden opgeleverd. Voor het stadspark waar ontmoeting, beleving en recreatie centraal zullen komen te staan, wordt later dit jaar een inrichtingsplan opgesteld.

Geef een reactie