Ook Diest gaat inwoners helpen bij betalingsproblemen voor energie

Na Glabbeek en Lubbeek kondigt nu ook het stadsbestuur van Diest maatregelen aan om de inwoners van de stad te ondersteunen als die financieel onder druk komen door de snel stijgende energiekosten.

Concreet kondigt het bestuur in Diest drie extra maatregelen aan.

  • Mensen met een structurele betalingsachterstand die op het punt staan afgesloten te worden van elektriciteit, gas of water, kunnen een eenmalige premie van 100 euro krijgen.
  • Voor de meest kwetsbare gezinnen is er een financiële tussenkomst mogelijk in de gas- en elektriciteitsfacturen. Dat gebeurt altijd op basis van een individueel sociaal onderzoek, waarbij rekening gehouden wordt met de inkomsten en uitgaven van het gezin. Wie voldoet aan de voorwaarden kan een procentuele tussenkomst krijgen in hun gas- en elektriciteitsfacturen voor een periode van minstens 3 maanden.
  • Gezinnen met een sociaal tarief kunnen via de sociale dienst een tussenkomst van 150 euro krijgen bij de aankoop van een koelkast of wasmachine die voldoet aan de energienormen opgelegd door Fluvius. Die toestellen zijn doorgaans duurder en wegen daardoor zwaar door op het gezinsbudget.

De strategie van het bestuur in Diest mikt dus duidelijk op de versterking van de positie van mensen die ook momenteel al voor ondersteuning in aanmerking komen of van wie de situatie al eerder precair was. In Glabbeek en in Lubbeek wordt duidelijk een opening gemaakt naar inwoners die momenteel niet in aanmerking komen voor de verlaagde energietarieven of die pas recent in moeilijkheden kwamen.
Burgemeesters Reekmans van Glabbeek en Francken van Lubbeek zeggen dat ook expliciet. Vandaag komt een veel bredere laag van de bevolking in de problemen dan de traditionele klanten van het OCMW of de mensen die op basis van hun uitkering of omdat ze in een sociale woning verblijven, recht hebben op het sociaal tarief voor energie. De maatregelen die zij nemen staan open voor alle inwoners. Alleszins gebeurt in beide gemeenten altijd een onderzoek naar inkomen en uitgaven maar als de oorzaak van hun financieel probleem effectief de stijgende prijs van energie is, komen ze in aanmerking voor de steunmaatregelen.

In Diest is 45.000 euro budget vrij gemaakt voor de tussenkomst in energiefacturen, in Glabbeek en Lubbeek is dat telkens 50.00 euro.

Geef een reactie