70.000 euro voor de ontwikkeling van zorgzame buurten in Diest

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke maakt 9,4 miljoen euro vrij om in Vlaanderen 114 zorgzame buurten uit te bouwen. Onder meer Diest krijgt 70.000 euro ter beschikking om twee van die buurten op te tuigen via het project Buurzaam Diest. Die zorgzame buurten komen in de omgeving van het Beverbeekhuis en in de omgeving van dienstencentrum Tarsenaal. Het Beverbeekhuis wordt uitgebaat door het maatwerkbedrijf De Vlaspit in Scherpenheuvel-Zichem.

Wat is een zorgzame buurt eigenlijk?

Zorgzame buurten hebben een aantal dingen gemeen. Alle generaties, van jong tot oud, leven er samen, en kennen en helpen elkaar. Het doel is om mensen met een zorgbehoefte zo lang mogelijk comfortabel in hun eigen huis en vertrouwde buurt te laten wonen. Daarvoor is de opbouw en de versterking van het sociaal weefsel en de solidariteit belangrijk.
Mensen in de buurt moeten mekaar kunnen en willen ontmoeten. Als dat gebeurt zullen ze mekaar op termijn ook willen helpen.
Verder is er contact en uitwisseling tussen de informele zorg, zeg maar mantelzorgers, occasionele burenhulp of vrijwilligers en de formele, professionele zorg. Dat is belangrijk met het oog op preventie en vroegdetectie van kwetsbare mensen maar ook voor een snellere en betere toeleiding naar de professionele hulpverlening.
Ten slotte wordt er in zo’n buurt gewerkt aan integrale zorg en ondersteuning met de focus op levenskwaliteit. Het gaat niet alleen over gezondheid én welzijn maar ook over huisvesting, ruimtelijke ordening, jeugd, cultuur, sport, werk en sociale economie.

Andere projecten in het Hageland

In onze regio zijn nog een aantal andere projecten geselecteerd:

  • Samen thuis in het Molenveld is een project van vzw Oostrem, Het Zavelhuis en Ferm Thuiszorg in Herent. Het Molenveld is een verkaveling waar een 600-tal gezinnen wonen maar ook 24 personen met een beperking. De initiatiefnemers willen met verschillende partners kleinschalige, laagdrempelige initiatieven uitbouwen die kunnen bijdragen tot buurtvervlechting. Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in het Molenveld zo lang mogelijk zelfstandig blijft in zijn (t)huis.
  • Zorgzame Buurt Heverlee is een initiatief van WZC Annuntiaten Heverlee. Het is een netwerk van partners die actief zijn in het onderwijs, welzijns- en gezondheidszorg, in Heverlee-Centrum en die met de inzet van geëngageerde buurtbewoners de buurtcohesie en de solidariteit willen versterken en de kansen van kwetsbare kinderen en gezinnen te verhogen.
  • Wij(k)-werking is een initiatief van Ave Regina vzw, gemeente Bierbeek en Eerstelijnszone Leuven. Zij willen een zorgzame buurt ontwikkelen om de kansen van kwetsbare jongeren die in Ave Regina verblijven, te versterken. Deze jongeren kampen met emotionele en gedragsmoeilijkheden en/of een cognitieve beperking waardoor het risico op een geïsoleerde positie in de buurt groot is. 
  • Tienen Noord is een initiatief van de vw Samana. Tienen is een stad met grote zorgnoden,  die niet allemaal door de formele zorg gedetecteerd en opgevangen kunnen worden. Het project wil actiegericht onderzoeken hoe ze met buurtgerichte zorg aan de slag kunnen gaan in een zorgvuldig gekozen wijk aan de rand van het centrum (Tienen-Noord). 
  • Gezonde Levensstijl Kop van Kessel-Lo is een project van Wijkgezondheidscentrum de Central. Voor bewoners die niet voldoende zijn ingebed in een sociaal-, en of zorgnetwerk kunnen drempels heel hoog zijn om aandacht te besteden aan hun levensstijl en gezondheid en om de kennis errond te vergroten. Het is de bedoeling om hen hierin te ondersteunen.
  • Zorg voor je buur(t) is een initiatief van het OCMW Rotselaar en Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’. Zij plannen een reeks initiatieven om de buurtbewoners van Werchter-Centrum dichter bij elkaar brengen.
  • Holsbeek, manteldorp is een initiatief van Lokaal Dienstencentrum De Sprankel. Het is de bedoeling om van Holsbeek een zorgzaam dorp of “manteldorp” te maken. Het project wil de gekende mantelzorgers ondersteunen, verdoken mantelzorgers vinden en ondersteunen en nieuwe mantelzorgnetwerken rond zorgbehoevende mensen ontwikkelen.

Geef een reactie