Fietsverbinding op N10 tussen Aarschot en Lier wordt eindelijk aangepakt

De populariteit van de fiets voor recreatieve verplaatsingen maar zeker ook voor het woon-werkverkeer wordt steeds belangrijker. Een van de redenen voor die snel groeiende populariteit is de verbetering van de fietsinfrastructuur. Dat geldt voorlopig niet echt voor wie vanuit het Hageland richting Lier en Antwerpen moet. De steenweg tussen Aarschot en Lier is een regelrechte uitdaging en allesbehalve een veilige ervaring voor wie de tweewieler prefereert. Fietsers maken noodgedwongen gebruik van een zeer smal, gemarkeerd kantstrookje langs de drukke gewestweg. Dat zorgt dagelijks voor gevaarlijke situaties

Daar komt echter verandering in, al zal de werf om dat probleem aan te pakken een tijdje in beslag nemen.

De fietspaden langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar worden volledig heraangelegd. Het traject is in totaal meer dan 10 km lang. Er komen nieuwe vrijliggende fietspaden van minstens 1m75 breed, die gescheiden zullen worden van de rijweg. In de meeste gevallen zal het fietspad achter de bestaande berm of gracht komen te liggen. Op de plaatsen waar er niet voldoende ruimte is, worden de fietspaden verhoogd aangelegd en komt er een groenstrook tussen fietspad en rijweg. Er zijn op verschillende plaatsen ook veilige fiets- en voetgangersoversteken voorzien.

Om die bredere, vrijliggende fietspaden te kunnen aanleggen, is er meer ruimte nodig naast de huidige weg. Daarom moet een deel van de grond van sommige eigenaren naast het traject worden onteigend. De eigenaars van de betrokken percelen werden hierover eerder ingelicht.  De onderhandelingsgesprekken zijn in 2017 gestart en worden per deelproject uitgevoerd.

Inmiddels zijn de onteigeningen op grondgebied van Berlaar (projectzone 1) en in de zone tussen de Houwstraat en de Wouwerstraat (deelproject 2) vergevorderd. Voor deze deelprojecten kunnen de omgevingsvergunning worden aangevraagd. In de volgende zones tussen de N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk (deelprojecten 3 en 4) zullen de gesprekken starten nadat de onteigeningsplannen zijn goedgekeurd en vastgelegd met een ministerieel besluit.
Als de gesprekken vlot verlopen, moet de hele onteigeningsprocedure rond zijn tegen 2025.

Vijf fietstunnels op gevaarlijke rotonde Fabiola

De meest spectaculaire ingreep voor de veiligheid van fietsers gebeurt op de rotonde aan de vroegere dancing Fabiola. Daar komen vijf fietstunnels waardoor het auto- en vrachtverkeer en de fietsers elkaar niet meer moeten kruisen. Dat verhoogt uiteraard de veiligheid sterk. De tunnels krijgen veel lichtinval om de beleving aangenamer te maken.

De vijf tunnels komen samen op een plein in het midden van de rotonde en daar kunnen de fietsers hun bestemming in alle veiligheid conflictloos kiezen.

Turborotonde

De rotonde wordt bovengronds ingericht als een turborotonde. Het is een bijzonder intensief knooppunt omdat de Liersesteenweg (N10) er kruist met de Mechelsesteenweg (N15). Die druk zal snel nog intenser worden omdat er aan de zuidzijde een nieuwe industriezone wordt uitgebouwd. Die krijgt een eigen aftakking op de rotonde.

Zo’n turborotonde heeft twee rijstroken. Dat verhoogt de doorstroming. Bestuurders moeten de juiste rijstrook selecteren voor ze de rotonde oprijden. Er zijn dus geen weefbewegingen meer nodig op de rotonde waardoor ze ook veiliger wordt.

De Liersesteenweg sluit aan beide zijden aan op de rotonde met twee rijstroken in elke rijrichting. De Mechelsesteenweg sluit dan weer aan met telkens twee rijstroken voor het verkeer dat de rotonde oprijdt en één rijstrook voor het verkeer dat de rotonde verlaat.

De voorbereidende werken voor de aanleg van de rotonde zijn vandaag in principe gestart. Dat houdt ook de afbraak in van de vroegere dancing Fabiola. De effectieve start van de wegenwerken en de aanleg van de fietswegen is pas voorzien vanaf 2023.

One comment

Geef een reactie