Bewoners weekendverblijven Wielewaalstraat krijgen voorrang voor sociale woning

Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem gaat met hoogdringendheid negen alleenstaanden en gezinnen die in aanmerking komen voor een sociale woning, de kans geven om met voorrang te verhuizen naar de sociale woonprojecten Prelaatstraat en Park ter Heide in Averbode. Als de negen gezinnen of alleenstaanden ingaan op die opportuniteit, komen ze bovenaan de wachtlijst te staan voor de aanvraag van een sociale woning. Het is echter lang niet zeker dat ze dat ook effectief allemaal zullen doen. Een aantal onder hen zou niet geneigd zijn om in een sociale woning te gaan verblijven en ze zoeken zelf naar een alternatief.

De situatie was al bekend sedert 2013 maar toch moest in extremis nog alles uit de kast gehaald worden om deze oplossing mogelijk te maken.

De negen betrokken personen of gezinnen wonen momenteel allemaal permanent in een weekendverblijf in de Wielewaalstraat in Testelt. De Wielewaalstraat ligt in Roebos, een site waar de voorbije decennia tientallen weekendverblijven werden neergepoot. Vaak worden die illegaal permanent bewoond.

Site opgedeeld in drie zones

De ganse site Roebos is op basis van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in 2013 al opgedeeld in drie zones. Het noordelijk deel dat het dichtst bij de Laarbeek ligt, is ingekleurd als natuurgebied. Het middengedeelte wordt open ruimte en in het zuidelijk deel wordt kleinschalig wonen mogelijk. Op basis van informatie uit 2013 van de provincie Vlaams-Brabant moeten in totaal 41 gezinnen, die onrechtmatig permanent op de site verblijven, verhuizen. Daarvan wonen er 25 in de cluster Wielewaalstraat. Dat betekent dus dat 16 andere gezinnen of alleenstaanden die niet in aanmerking komen voor een sociale woning, zelf op korte termijn voor een oplossing moeten zorgen. Het Agentschap Natuur en Bos plant om in 2025 met de sanering en de herinrichting van het noordelijk gedeelte van de site te beginnen. Het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem en de provincie Vlaams-Brabant hebben een begeleidingstraject voor de betrokken gezinnen en alleenstaanden uitgewerkt.

Lokaal toewijzingsreglement

Om deze voorkeursbehandeling mogelijk te maken moet de gemeenteraad een zogenaamd lokaal toewijzingsreglement goedkeuren. Dat moet gebeuren voor de oplevering van het woonproject in kwestie. Het project Prelaatstraat wordt allicht nog dit jaar opgeleverd en enkel daar zijn woonunits voor alleenstaanden beschikbaar. Bij de negen kandidaat-verhuizers zijn vijf alleenstaanden die dus enkel naar de Prelaatstraat kunnen.
Een lokaal toewijzingsproject is pas volledig als het lokaal woonoverleg akkoord gaat en als de betrokken sociale huisvestingsmaatschappij positief adviseert. Het eerste orgaan werd samengeroepen op 16.11.2021 en het advies van SHM Diest Uitbreiding volgde na de raad van bestuur op 22.11.2021. Daardoor kon de gemeenteraad het toewijzingsreglement op donderdag 25.11.2021 alsnog goedkeuren.

Geef een reactie