Erfpachtconstructie moet infirmerie in park Cerckel toekomst geven

Het stadsbestuur van Diest probeert om een doorbraak te forceren in het dossier van de infirmerie in park Cerckel. Dat 18de eeuwse gebouw maakte ooit deel uit van het verdwenen Minderbroedersklooster. De infirmerie is beschermd als monument maar staat al decennialang te verkommeren. In 2019 kende Vlaanderen een subsidie van 543.222 euro toe voor de restauratie van het monument. De kosten voor die restauratie worden echter op 1,5 miljoen euro ingeschat. Het stadsbestuur van Diest heeft dat budget niet beschikbaar en er ligt ook niet meteen een plan op tafel voor de herbestemming van het gebouw. Die problematiek moet gezien worden in een bredere context. Diest heeft meer dan honderd beschermde monumenten. Vlaanderen verminderde de subsidiëring voor de restauratie en het onderhoud daarvan naar 40% maar vaak is dat minder omdat niet alle kosten worden meegeteld. Een kleine stad als Diest kan op die manier niet anders dan keuzes maken. In casu is er niet gekozen om eigen middelen vrij te maken voor dit uiterst bouwvallige monument.

Uitgelezen kans voor private investeerders

Toch betekent dat niet noodzakelijk het einde van de infirmerie. Eerder ging het stadsbestuur al op zoek naar private investeerders. Er lopen ook gesprekken met partijen die schepen van Patrimonium Bart Stals omschrijft als mensen met ervaring terzake. Die partijen krijgen het dossier nu op een dienblaadje aangeboden. De gemeenteraad keurde namelijk een erfgoedconstructie goed waarin de zogenaamde canon, dat is de jaarlijkse vergoeding die de erfgoednemer moet betalen, wordt kwijtgescholden. De éénmalige instapkost in de erfpachtconstructie wordt op minimaal nul euro gezet. Als de erfgoednemer het restauratiedossier respecteert, zou die ook de door Vlaanderen toegezegde subsidies kunnen overnemen. Met andere woorden, wie ongeveer een miljoen euro op tafel legt voor de restauratie van het monument kan het ook 33 jaar gratis gebruiken. Die erfpacht is maximaal tweemaal verlengbaar, waardoor die periode dus 99 jaar wordt. Het pand ligt in het populaire park Cerckel en vlakbij de site waar in 2024 een nieuw ziekenhuis zou moeten opstarten.

Geef een reactie