Bron PFOS-vervuiling Melsterbeek moeilijk te achterhalen, Groen vraagt captatieverbod

Het bedrijf 3M in Zwijndrecht kwam afgelopen zomer op een uiterst negatieve manier in het nieuws toen bleek dat het bedrijf al jarenlang lozingen van de chemische stof PFOS in de Schelde uitvoert. PFOS is een perfluorverbinding. In de gespecialiseerde pers worden zulke verbindingen gelinkt aan een hoger risico op kanker en een verzwakt immuunsysteem.

In die mediastorm kwam ook een studie van de Universiteit Antwerpen bovendrijven waarin onder meer PFOS werd vastgesteld op meerdere plaatsen in Vlaanderen. Erger nog, de meest vervuilde plaats bleek niet de omgeving van 3M te zijn maar wel de Melsterbeek in Herk-de-Stad.  Die beek ontspringt in het Limburgse Gingelom en mondt in Donk uit in de Gete. Even verder mondt de Gete dan weer uit in de Demer die zich daarna door het Hageland slingert.

Gemeenteraadslid voor Groen in Herk-de-Stad Gunter De Ryck vroeg vorige maandag tijdens de gemeenteraadszitting naar een stand van zaken. Vissen in de Melsterbeek werd al eerder ontraden maar het water van de Melsterbeek wordt ook door een aantal boeren opgepompt als drinkwater voor het vee en, in drogere periodes, om gewassen mee te besproeien.

Oorzaak van de vervuiling blijkt moeilijk te achterhalen

Om iets aan de vervuiling te kunnen doen moet de bron ervan duidelijk zijn en dat is volgens schepen van Leefmilieu in Herk-de-Stad Guido Ector blijkbaar niet evident. Het voormalig afvalstort in Melveren en het bluswater van het vliegveld in Brustem werden eerder als mogelijke oorzaak aangewezen maar schepen Ector verwees vorige maandag volgens HBVL naar een bedrijf in oppervlaktebehandeling in Sint-Truiden. Dat bedrijf is inmiddels gestopt. De schepen baseert zich voor die informatie op contacten met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).

Volgens de plaatselijke nieuwswebsite Trudocs stroomt de Melsterbeek over een lengte van 700 meter tegen de onderberm van het voormalig afvalstort van Melveren. 700 meter lijkt ons wel zeer lang maar het doet niks af aan de kern van de zaak. Het stort werd in 1985 definitief gesloten. Om infiltratie van giftige stoffen te voorkomen moest er zo snel mogelijk een ondoordringbare deklaag komen op voorschrift van OVAM. Na 36 jaar is daar nog steeds niets aan gebeurd en sijpelen er nog steeds giftige stoffen door in de bodem, het grondwater en het water van de beek. De foto die Groen in Sint-Truiden daar eerder over publiceerde bleef niet onbesproken. De bordjes op de poort zijn namelijk gefotoshopt.

Guido Ector beklaagt zich verder over het gebrek aan bijkomende informatie vanuit OVAM en VMM. Hij vreest dat de VMM overvraagd is in de zaak PFOS.
De afdeling van Groen in Herk-de-Stad vraagt dat er zo snel mogelijk opnieuw metingen in de omgeving van de potentiële bronnen van de besmetting van het water worden uitgevoerd. Tot de resultaten daarvan bekend zijn wil Groen voorlopig geen captatie van water uit de Melsterbeek toelaten.

Geef een reactie