Kindergemeenteraad in Bekkevoort start met grote ambitie

In Bekkevoort werd maandagavond de kindergemeenteraad geïnstalleerd. Die bestaat uit twaalf raadsleden, netjes gespreid over de drie scholen in de gemeente. In die drie scholen werden tijdens de vorige weken verkiezingen georganiseerd. Dat leverde in iedere school vier raadsleden op.

  • Voor de Verre Kijker in Bekkevoort zetelen Ella-Louise Van Bael, Stan Jonckers, Bent Vanmeensel en Ianne Verbinnen.
  • Voor Het Minnepoortje in Assent zetelen Victoire Wijnants, Elien Demarsin, Lente Cornelis en Mathis Weckx.
  • Voor ‘t Scholeke Wersbeek zetelen Julie Vandenberg, Lena Thys, Ybe Vanlaer en Alice Winters

Tijdens de installatievergadering op maandagavond moesten de raadsleden onderling uitmaken wie het ambt van kinderburgemeester zou uitoefenen. Er werden ook drie schepenen verkozen, respectievelijk voor de bevoegdheden onderwijs, omgeving en vrije tijd.

Elk raadslid kon per mandaat één stem uitbrengen. Algemeen directeur Hilde Goedhuys en financieel directeur Karla Pollaris mochten ook telkens een stem uitbrengen. Voor de schepenambten werd opnieuw een verdeling tussen de drie scholen georganiseerd. Elke school mocht één schepen aanduiden.

Ella-Louisa Van Bael werd uiteindelijk verkozen als kinderburgemeester. De schepenmandaten gingen naar Victoire Wijnants (kinderschepen van onderwijs), Bent Vanmeensel (kinderschepen van omgeving) en Julie Vandenberg (kinderschepen van vrije tijd).

De kindergemeenteraad vergadert minstens tweemaal per jaar maar het is duidelijk de ambitie van de raadsleden om het daar niet bij te laten. Alle kindergemeenteraadsleden mochten zichzelf kort voorstellen en de plannen die ze hebben enigszins duiden. Het werd duidelijk dat deze jonge groep ambitieuze tieners een verschil wil maken.

Het gemeentebestuur van Bekkevoort wil alleszins de kindergemeenteraad de ruimte geven om vanuit hun invalshoek advies te geven over bepaalde dossiers. De raadsleden worden verder ook uitgenodigd bij een publieke events, onder meer de huldiging van jubilarissen en sportkampioenen, de onthaaldag voor nieuwe inwoners en Wapenstilstand.

One comment

  • briers ghislain

    zijn jullie zeker dat ze alle 12 voldoende poco geïndoctrineerd zijn ? Pas op , gezond verstand is iets hardnekkigs dat durft terugkomen .hopelijk zijn er zo enkele bij .

Geef een reactie