Nieuwe tuimeldijk in Testelt open terwijl die in Zichem wordt gesloten

In Testelt werd vandaag opnieuw een tuimeldijk afgegraven. Dat is een plaatselijke en in afstand beperkte verlaging van de dijk die wordt afgedekt met plastic om erosie te vermijden. De tuimeldijk werd stroomafwaarts op de linkeroever ter hoogte van de Wijngaardstraat gegraven. Het water kan daar gecontroleerd in het Doodbroek vloeien. Dat is een zeer groot overstromingsgebied dat ook in normale omstandigheden erg vochtig en drassig is.

Het Doodbroek grenst aan Roebos, een gebied met nog heel wat aftandse maar bewoonde vakantiehuisjes. Die hebben in het laagste gedeelte van de site een uitdovend karakter en zullen dus op termijn verdwijnen. Roebos wordt doorkruist door de Laarbeek, een waterloop die bij de grote overstroming van 1998 de ganse site dagenlang volledig liet onderlopen.

De beslissing om een bijkomende tuimeldijk te graven werd genomen door de stedelijke crisiscel in samenspraak met de Vlaamse Waterweg, de diensten van de gouverneur en de burgemeester van Aarschot. Een van de bedoelingen is om de brug van Testelt zo snel mogelijk weer open te stellen voor het verkeer.

Nadat deze opening aan het Doodbroek werd gemaakt is de tuimeldijk die eerst werd gegraven aan de Kloosterbeemden in Zichem gedicht. De bres die daar achteraf werd getrokken blijft wel open. Er liep te veel water in de Kloosterbeemden en in het Vierkensbroek. Dat leverde in de omgeving ervan problemen op met opstijgend grondwater.

De jaagpaden langs de Demer tussen Testelt en Zichem zijn in beide richtingen afgesloten. Dat geldt ook voor fietsers en voetgangers. Ook de doorgang in Testelt van Dorp tot aan de Spellehut werd afgesloten voor alle verkeer. De politie doet extra controles en zal boetes uitschrijven.

Gisteren werd ook al een tuimeldijk gegraven op de rechteroever van de Demer tussen Diest en Zichem. Die stuurt het water naar het Molenstedebroek. Je kan er hier meer over lezen.

Coverfoto stad Scherpenheuvel-Zichem

Geef een reactie