Steeds meer natuurgebieden moeten dicht wegens wateroverlast

De wateroverlast maakt het momenteel onmogelijk om een aantal natuurgebieden te bezoeken. Op de webpagina’s van Natuur en Bos zijn vandaag een aantal waarschuwingen verschenen. De situatie in het Webbekoms broek is allicht voor iedereen duidelijk. Het gebied is dan wel een natuurgebied maar bij hoge waterstand wordt het in eerste instantie een wachtbekken dat er moet voor zorgen dat de regio zoveel mogelijk gespaard blijft van overstromingsellende. Momenteel is de volledige capaciteit van het broek ingenomen. Dat betekent dat er zo’n 3,5 miljoen kubieke meter water staat. Wandelen is er dan ook onmogelijk geworden en het zou ook veel te gevaarlijk zijn.

Ook het natuurgebied Borchbeemden werd vandaag gesloten. Logisch ook. Borchbeemden en Webbekomsbroek sluiten erg nauw bij mekaar aan en vormen in feite een geheel.

Boswachter Geert Coninx meldt verder problemen in het Rotbroek. Ook dat gebied werd gesloten. Het Rotbroek is een gebied tussen de Vallei van de Zwarte Beek, het Zwart Water en de Demervallei. In Zelem aan Gennep loopt de Zwarte Beek over. Ook dat gebied is niet meer toegankelijk.

De buurt van de Kalverberg op Schoonaarde is dan weer wel opnieuw bereikbaar maar een wandeling in dat domein is minder evident omdat het ook in normale omstandigheden erg moerassig is.

Demerbroeken verzuipen

Op de website van Natuur en Bos zijn de Demerbroeken niet afgesloten maar wie daar wil gaan wandelen doet best lieslaarzen aan. Vrijwilliger van Natuurpunt Achiel Feyaerts postte een reeks foto’s over de toestand van de wandelpaden in het gebied.

Aan de kant van de grote grazers, die gelukkig op tijd werden weg gehaald, is het altijd al drassig maar nu staat de zaak er compleet onder water. Verderop naar Zichem zijn ondertussen miljoenen liters water afgevloeid via de twee tuimeldijken in de Kloosterbeemden. Daar is allicht geen doorkomen meer aan.

Omwillle van de tuimeldijken die tussen Diest en Testelt afgegraven zijn, zijn de Demerdijken vanaf Grasbos over Zichem tot in Testelt verboden terrein voor alle verkeer, ook voor fietsers en wandelaars. Het fietspad naast de spoorweg tussen Grasbos en Zichem is eveneens afgesloten. Het water dat wegstroomt naar het Molenstedebroek kan daar voor gevaar zorgen. Het Molenstedebroek zelf is normaal geen terrein waar wandelaars rond hossen maar dat zal nu allicht ook niet mogelijk zijn. Ook hier is een bangelijke hoeveelheid Demerwater gecontroleerd weg gelopen.

Geef een reactie