Zomerschool in Aarschot gestart

In veel Vlaamse gemeenten startte vandaag de zomerschool. Dat was ook in Aarschot het geval. Die zomerschool vindt plaats op de Bekafsite. Het Sint-Jozefscollege stelt zijn lokalen en terreinen ter beschikking.

Er kunnen 19 scholen uit Aarschot en omstreken deelnemen aan het initiatief. Het zijn de klassenraden van de respectievelijke scholen die de leerlingen voor de zomerschool aanduiden. Deze week komen leerlingen van het secundair onderwijs aan bod. Van 9 tot 20 augustus worden gedurende twee weken leerlingen uit het basisonderwijs bijgeschoold. De leerlingen van het secundair onderwijs komen dan voor hun tweede week kennis opdoen.

In de zomerschool wordt er op maat van elke leerling gewerkt aan inhaallessen Nederlands, Frans, wiskunde, wetenschappen, sociale vaardigheden en leercompetenties. Een dag van de zomerschool bestaat uit een lesgedeelte maar in de namiddag ook uit sport, spel en cultuur.
Zowel MOEV als de sportclubs handbal, basket, tafeltennis en zwemmen dragen hun steentje bij om samen met de monitoren van de stad veel beweging en sport te voorzien. De cultuurdienst zorgt voor aangename namiddagen met LITO snijwerk, muziekinstrumentenbouw, theater of lettergekletter.

Onderwijsdeskundige Urbain Lavigne coördineert de zomerschool in Aarschot. Voor de leerlingen is hun deelname aan de zomerschool volledig gratis. Dankzij de samenwerking tussen het Departement Onderwijs en het Agentschap Binnenlands Bestuur kan de subsidie per leerling ten opzichte van vorig jaar opgetrokken worden van 25 naar 45 euro. Hierdoor kunnen de leerkrachten ook een redelijke vergoeding verkrijgen voor hun inspanning tijdens
de vakantie.

Geef een reactie