Voorlopig geen reflecterende huisnummers in Scherpenheuvel-Zichem

Raadslid Suzy Wouters van Vlaams belang diende deze week een uitvoerig gemotiveerd voorstel in, waarin ze vraagt dat het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem een campagne zou organiseren om de inwoners aan te sporen goed herkenbare en reflecterende huisnummers aan te brengen aan hun woning. Dat is vooral nuttig voor de hulpdiensten.

Het raadslid wil er ook haast achter zetten. De promotiecampagne moet tegen juni in orde zijn maar Suzy Wouters liet een achterpoortje open. Als juni niet haalbaar is kan het voor haar ook tegen het einde van het jaar. 

Schepen van Burgerzaken Lieve Renders maakte graag gebruik van die opening. De schepen begon haar argumentatie met de vaststelling dat haast niemand nog interesse heeft voor de gratis huisnummers die je in het stadhuis kan ophalen. Slechts een vijftal gezinnen per jaar hangen die standaarddingen nog op hun voorgevel. De meeste mensen kiezen een huisnummer in een stijl die correspondeert met hun huis. 

Schepen Renders gaf daarna een overzicht van de complexiteit van deze zaak. Hoe moeten zo’n reflecterend huisnummer eruit zien en wat mag zoiets kosten, vroeg de schepen zich af. De vraag is ook of je dat reflecterende materiaal mag combineren met het nummer dat aansluit bij je persoonlijke smaak. 

Schepen Renders maakte daarna duidelijk dat de vervanging van de huisnummers toch vooral een financiële impact heeft. Het is een kostenpost die niet voorzien is in de meerjarenbegroting. We moeten bekijken hoe we dat kunnen oplossen, aldus de schepen. 

Lieve Renders verzekerde nog dat ze de zaak niet aan de kant wil schuiven. Het heeft volgens haar te maken met de veiligheid van de inwoners en dat wil het bestuur ernstig nemen. Een te strakke timing laat echter niet toe om de kwestie grondig te evalueren. Raadslid Wouters kon zich daarin vinden maar vroeg toch de stemming over het voorstel. De meerderheidspartijen stemden tegen, Vlaams Belang en N-VA stemden voor en SP.A onthield zich. 

Wie het debat over de huisnummers gevolgd heeft zal vaststellen dat het antwoord van de schepen niet helemaal aansluit bij de vraag van het raadslid. Die vroeg enkel om de reflecterende huisnummers te promoten. Dat is nog iets anders dan ze ook effectief aan te bieden. De financiering ervan is al helemaal een andere zaak. De overheid zou zich ook kunnen beperken tot het opleggen van bepaalde voorwaarden voor de grootte en de zichtbaarheid overdag en ‘s nachts. Reflecterend kan dan een vereiste zijn. Op die manier blijft iedereen vrij om een eigen stijl te kiezen maar is wel de zichtbaarheid gegarandeerd.

We merken ook graag op dat voorzitter van CD&V Joachim Coens vorige week nog een oproep deed om de campagne voor reflecterende huisnummers naar het federale niveau te tillen. Schepen Lieve Renders zetelt voor CD&V in de gemeenteraad van Scherpenheuvel-Zichem.

Adresaanduidingen die duidelijk zichtbaar en leesbaar zijn voor hulpdiensten kunnen levens redden. Het belang ervan wordt vaak aangestipt door gemeentebesturen en brandweer, maar de problematiek overstijgt het lokale niveau. CD&V wil dat er een nationale campagne komt om de herkenbaarheid van huisnummers en straatnamen te verbeteren. De goede voorbeelden van lokale campagnes, moeten nationaal uitgerold worden.

Joachim Coens op http://www.cdenv.be

One comment

  • Ghislain Briers

    Duidelijk leesbare huisnummers hebben ook een groot impact op de verkeersveiligheid . vooral in tijden waar zowat alles aan huis geleverd word . Een chauffeur , die zijn volle aandacht nodig heeft om een huisnummer te vinden , kan het andere verkeer moeilijk nog in het oog houden . En ik weet uit ervaring hoe moeilijk leesbaar huisnummers zijn als je met de vrachtwagen een adres moet zoeken . Voor bureaucraten , voor wie het woord rendement waarschijnlijk totaal onbekend is wegens overgesubsidieerd , lijkt dit geen argument . maar voor iemand die zijn boterham moet verdienen , en nzijn aantal stops afgewerkt moet krijgen wegens anders ontslag , ligt dat wel iets anders .

    Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Geef een reactie