Pleidooi van Halense bisschop krijgt geen gehoor bij paus Franciscus

Monseigneur Philip Dickmans was op 31 oktober 2019 voorganger in de misviering die de Allerheiligenbegankenis voorafgaat. Hij liep mee in de processie zelf en leidde het korte gebed in de Allerheiligenkapel.

Philip Dickmans werd geboren in Herk-de-Stad en is ereburger van Halen. De Limburgse priester is bisschop van Miracema do Tocantins, een uitgestrekt gebied in de Amazone. De katholieke kerk heeft een groot probleem om in dat ruwe kader op regelmatige tijdstippen erediensten te laten plaats vinden. Ze hebben namelijk niet voldoende priester beschikbaar, een fenomeen dat we ook bij ons zien maar dan in een totaal andere context. De Belgische bisschop verdedigde op de Amazonesynode in Rome mee het voorstel om getrouwde mannen als priester in te schakelen en de rol van vrouwen in de kerk uit te breiden.

Het leek er even op dat paus Franciscus een eindje zou meegaan in die voorstellen. De versoepeling van het celibaat en de uitbreiding van de rol van vrouwen zou wel beperkt blijven tot het Amazonegebied maar zelfs dat is deze week grotendeels van tafel geveegd.

In zijn exhortatie “Geliefde Amazone” gaat de paus zelfs niet in op het slotdocument van de bisschoppen.  De kerkleider pleit voor een versterkte samenwerking tussen priesters, leken en religieuzen in de regio, elk met hun eigenheid. Een regelmatige viering van de eucharistieviering door priesters moet worden gewaarborgd, vandaar ook de roep om in te zetten op priesterroepingen en het herbekijken van de priesteropleiding. Geen sprake dus van een versoepeling van het celibaat.

Paus Franciscus erkent ook uitdrukkelijk de grote rol die vrouwen in de gemeenschappen in het Amazonegebied opnemen maar hij waarschuwt voor het ‘klerikaliseren’ van de vrouw door de Kerk te verengen tot ambtelijke structuren.

Monseigneur Dickmans en zijn collega’s gaan het dus nog even op de gebaande wegen moeten proberen. De druk van het conservatieve blok in het Vaticaan weegt nog te zwaar door. Een versoepeling van het celibaat en de rol van de vrouw in de kerk blijven voorlopig vastgeketend in behoudsgezinde denkpatronen.

Je kan hier de foto’s van de begankenis herbekijken

Geef een reactie