Nieuwe straatnamen voor Ten Heuvel maar opnieuw geen enkele vrouwennaam

Het nieuwe woonproject “Ten Heuvel” in het centrum van Scherpenheuvel krijgt langzaamaan vorm. De afwerking van de woonblokken op de privégronden is in een eindfase en de plannen voor de wijk die op de huidige ocmw-parking moet komen zijn bijna klaar. Tijd dus om straatnamen uit te delen. Er zijn twee toegangswegen naar de wijk en die krijgen op donderdag 30 januari tijdens de gemeenteraad hun definitieve naam. Ook over het binnenplein mogen de raadsleden zich uitspreken.

Toegangswegen

De Heemkundige kring van Averbode, Erfgoed Scherpenheuvel en de cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem mochten voorstellen doen. Voor de toegangswegen stelt Heemkring Averbode “Tongerlostraat”, “Galissenstraat” en als alternatief “Ten Heuvel” voor. Erfgoed Scherpenheuvel schoof “Panoramastraat” als naam naar voor. De cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft binnen de gestelde termijn geen voorstel gedaan.

Het college van burgemeester en schepenen stelt vanavond aan de gemeenteraad voor om de beide toegangswegen de naam ”Ten Heuvel” en “Galissenstraat” te geven.

Ook binnenplein krijgt naam

Ook het OCMW-plein (lees: de huidige gemeenteparking) krijgt een nieuwe naam.  De Heemkundige kring Averbode suggereerde “Godshuisplein”, “Stadhuishof”, “Konsélplein” en  ”Binnenhof”. Erfgoed Scherpenheuvel stelt het “Gasthuisplein”, “Godshuisplein” en met lichte voorkeur “Peke(n)shuisplein” voor. De cultuurraad van Scherpenheuvel-Zichem heeft binnen de gestelde termijn geen voorstel ingediend.

Het college van burgemeester en schepenen stelt aan de gemeenteraad voor om de naam “Binnenhof” te aanvaarden. Zo krijgt Scherpenheuvel een link met Den Haag. Het politieke hart van Nederland heet ook Het Binnenhof .

Het is wel een beetje jammer dat de raad niet mee op de kar springt van Radio 1. Zij voeren momenteel een actie om meer vrouwen een straatnaam te geven. We hebben de straatnamenlijst even doorlopen en behoudens vergissing is er geen enkele straat in de fusiegemeente die de naam van een vrouw draagt.

3 comments

Geef een reactie