Aanpak omgeving basiliek en heropbouw Oratorianenklooster gepland in Scherpenheuvel

De gemeentebesturen in Vlaanderen moeten sedert de vorige legislatuur een streng georganiseerd meerjarenplan opstellen waarin ze ook moeten bewijzen dat de ontvangsten van het bestuur volstaan om aan de verplichtingen te voldoen.

Ook kerkfabrieken moeten, geheel terecht overigens, tegenwoordig een meerjarenplan opstellen dat de financiële afspraken bevat tussen de kerkfabriek en de stad voor een periode van zes jaar.

In Scherpenheuvel-Zichem liggen die plannen op donderdag 30 januari ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Op basis van de voorbereidende nota’s blijkt dat de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel ambitieuze plannen heeft om de basiliek en de directe omgeving ervan stevig op te waarderen. Ze doen dat overigens vooral met eigen middelen.

Wegen rond de basiliek en parkings

In 2020 staan de wegen rond de basiliek gebudgeteerd voor een bedrag van 400.000 euro. De kerkfabriek draagt zelf 390.000 euro bij, het gewest legt 10.000 euro op. De aanleg van parking Spordel en parking Mariahal gaat 112.850 euro kosten en ook dat neemt de kerkfabriek integraal ten laste.

Ieder jaar, van 2020 tot en met 2025, wordt er een landschapsbeheersplan opgemaakt. Die kost bedraagt 25.000 euro en wordt telkens verdeeld tussen het gewest (10.000 euro) en de stad (15.000 euro)

Binnenrestauratie basiliek

In 2021 staat de binnenrestauratie van de basiliek op agenda. Dit is het enige jaar waarin de kerkfabriek niet tussenkomt maar dat heeft vooral met subsidiereglementering te maken. De kost van de restauratie bedraagt 350.000 euro en wordt verdeeld tussen het gewest (210.000 euro) en de stad (140.000 euro).

Oratorianenklooster

In 2022 is er even een adempauze en die zal nodig zijn want in 2023 staat de restauratie van het Oratorianenklooster op de agenda; U weet wel, het vervallen bouwwerk dat op de weide tegenover de mariahal staat. De bouwval die nog rest is slechts een fractie van een volwaardig klooster dat er ooit stond. Pastoor Van Hilst speelt met het idee om dat gebouw in een eerder open vorm weer terug te laten optrekken en de versleten mariahal af te schrijven.

Alleszins zal de restauratie van het Oratorianenklooster toelaten om een andere ambitie van de pastoor waar te maken. De huisvesting van Oratorianen. Er kunnen dus opnieuw paters komen in Scherpenheuvel! Een ambitieuze gedachte in een tijd waarin zelfs de abdij van Averbode nauwelijks nieuwe geestelijken kan overtuigen. Maar laten we hopen dat het lukt.

De restauratie van die bouwval is kostelijk. Dat verbaast niemand maar de kerkfabriek neemt haar verantwoordelijkheid. De prijs wordt begroot op 1.500.000 euro. Het gewest betaalt 596.000 euro, de stad neemt 100.000 euro ten laste en de kerkfabriek betaalt 804.000 euro.

In 2024 wordt het plaatje compleet met een budget van 1 miljoen euro voor de uitbreiding van het Oratorianenklooster. Ook dat wordt integraal gefinancierd door de kerkfabriek.

Geef een reactie