Groen wil deurwaarders vervangen door maatschappelijk werkers

Raadslid Sofie Colemant van Groen kwam tijdens de gemeenteraad van maandag 27 januari met een opvallende interpellatie. De partij wil dat het stadsbestuur de schuldindustrie helpt stoppen. Sofie Colemont stelt voor om niet langer deurwaarders naar mensen te sturen die achterstand hebben met het betalen van facturen en rekeningen aan de stad. Het raadslid suggereert om eerst een maatschappelijk werker naar de wanbetalers te sturen . Die kan dan de situatie, samen met hen, bekijken en eventueel met afbetalingsplannen en budgetbeheer aan de slag gaan.

80 euro wordt 600 euro na tussenkomst deurwaarde

Het raadslid noemt een frappant voorbeeld. De inning van een achterstallige rekening voor huisvuilbelasting van 80 euro, werd na de tussenkomst via de deurwaarder door allerlei kosten en boetes opgehoogd naar meer dan 600 euro. Sofie Colemont gaat ervan uit dat mensen op die manier nog dieper in de miserie geraken en dat is volgens haar ook nadelig voor de stad zelf. De kans op recuperatie van de gelden wordt dan, volgens het raadslid, kleiner.

Armoedeproblematiek stijgt snel in Diest

Uit cijfers van de gemeente- en stadsmonitor Vlaanderen blijkt dat de armoedeproblematiek in Diest niet mag onderschat worden. Meer dan 10% van de Diestse inwoners heeft het afgelopen jaar problemen gehad om een of meerdere rekeningen te betalen. Het kan gaan over de betaling van de huishuur, schoolkosten, energiekosten, gezondheidskosten of andere kosten. Ook de kansarmoede-cijfers van Kind en Gezin bevestigen dat in Diest 11% van de kinderen leeft in een gezin met een verhoogd armoederisico. Die cijfers gaan overigens dramatisch de hoogte in.

Evolutie kansarmoede-index Diest:

  • 2018: 11%
  • 2017: 7,8%
  • 2016: 7,1%
  • 2015: 5,7%

Kansarmoede-index in een paar buurgemeenten

  • Kansarmoede-index in 2018 in Bekkevoort: 6%
  • Kansarmoede-index in 2018 in Aarschot: 7,2%
  • Kansarmoede-index in 2018 in Scherpenheuvel-Zichem: 7,4%
Inning gebeurt op menselijke manier

Schepen van Financiën Maurits Vande Reyde antwoordde dat de stad de procedures voor inning van schulden op een menselijke manier probeert te organiseren. Er worden minimaal twee herinneringen gestuurd waarvan de tweede met kosten is. Maar als de mensen niet betalen is een dwangbevel onvermijdelijk. Dat is ook correct tegenover de mensen die hun rekeningen wel betalen, aldus de schepen.

Maurits Vande Reyde had ook nog wat cijfers, al waren die onvolledig. In 2019 stuurde de stad 256 dwangbevelen uit maar daar is de inning voor huisvuil en parkeren niet inbegrepen. Van die 256 dwangbevelen zijn er 115 volledig geïnd en 120 gedeeltelijk geïnd. 21 zijn geklasseerd, bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie onvermogend is of niet meer traceerbaar is.

De schepen wil wel, op aangeven van Sofie Colemont, overwegen om in de herinneringsbrieven nadrukkelijk te verwijzen naar de hulp die het OCMW kan bieden. Vaak zijn mensen in armoedesituaties beschaamd waardoor ze te laat of geen hulp durven vragen.

Snellere tussenkomst dienst schuldbemiddeling

Voorzitter van het OCMW Monique De Dobbeleer legde nog uit dat de dienst schuldbemiddeling, samen met de dienst klimaat, de enige is waar het personeelsbestand is toegenomen. Monique De Dobbeleer wil dat die dienst sneller kan tussen komen. Het OCMW signaleert de problemen die zij detecteren aan de dienst schuldbemiddeling. Schepen De Dobbeleer bekijkt met de diensten hoe die signalen nog sneller kunnen toekomen. Ook de opstart van de eerstelijnszone Demerland, een platform waar alle eerstelijnszorg gecoördineerd wordt voor Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort en Tielt-Winge, kan een aantal problemen sneller helpen detecteren.

One comment

  • Jenny ‘Twix’ Jones

    Vaak staat er al een verwijzing naar het OCMW op zulke brieven. Maar mensen durven nog steeds de stap naar budgetbemiddeling/beheer niet zetten terwijl dat in mijn ogen de beste oplossing is. Sofie haar idee om een maatschappelijk werker langs te sturen juich ik daarom ook toe. Uit ervaring immers weet ik dat een gesprek sneller een oplossing biedt dan een (dreigende) brief.

Geef een reactie