Drie jubilarissen krijgen eretitel van stad Diest

Tijdens de gemeenteraad van 27 januari 2020 kreeg Bertha Vercammen de titel ‘eredirecteur van een gemeenteschool’ toegekend. Daarnaast werden burgemeester Christophe De Graef en eerste schepen Geert Cluckers gehuldigd voor hun 25-jarig mandaat als raadslid.

Eredirecteur van een gemeenteschool

Bertha Vercammen werkte 25 jaar als directeur in verschillende gemeentelijke basisscholen in Diest. Als blijk van waardering en erkenning voor haar bijzondere inzet voor het onderwijs in Diest kreeg ze de titel ‘eredirecteur van een gemeenteschool’ toegekend. Ze kreeg de bijhorende oorkonde uit handen van schepen van onderwijs Geert Cluckers en voorzitter van de gemeenteraad Erwin Jennes. 

Frederik Boone van N-VA feliciteerde Bertha Vercammen in naam van zijn partij. “Ik ben nooit een leerling van haar geweest en dat is er ook wel aan te zien”, grapte hij. Anja Verbeek kwam met een lang dankwoord voor de ex-schooldirectrice. Een kort citaat:

Je bestuurde de scholen steeds met een warm hart en had vooral oog voor de sociaal zwakkere leerlingen. Zo bleef je lang ijveren om vervoer te voorzien voor kleutertjes van de scholen uit deelgemeenten naar de kinderopvang in het centrum.

Jos Uyttebroek feliciteerde Bertha in naam van SP.a. Hij wees er ook op dat zij, samen met gewezen schepen Bob Simons en Jean Darmon, een van de oprichters was van het Roemeniëcomité.

25-jarig mandaat als raadslid

Huidig burgemeester Christophe De Graef en eerste schepen Geert Cluckers werden gehuldigd voor hun 25-jarig mandaat als raadslid. Sinds 2 januari 1995 zijn ze onafgebroken lid van de gemeenteraad.

Als waardering voor deze bijzondere prestatie zal de stad Diest een aanvraag indienen bij de Vlaamse Overheid voor het bekomen van een ereteken ‘Nationale Orde’ – Ridder in de Leopoldorde II voor beide heren. 

Raadslid Frederik Boone feliciteerde beide politici in naam van zijn partij N-VA. Het ereteken ontlokte Frederik Boone echter een schampere commentaar. “Leopold II doet toch eerder denken aan Congo, rubber, schending van mensenrechten en afgehakte handjes”, zei hij.

Bij Open Diest hadden ze de taken verdeeld. Raadslid Mario Versavel overliep de carrière van zijn eigen burgemeester terwijl Danielle Bosmans-Gheyskens dankwoordjes had voor Geert Cluckers.

Opvallend was dat SP.a geen felicitaties uitsprak voor beide politici. Dat deden ze wel voor Bertha Vercammen. Ook Vlaams Belang bleef monddood maar dat was in de loop van de vergadering nooit anders. Beide partijen stemden wel voor de toekenning van de eretekens.

Geef een reactie