Moet voetbaltribune sneuvelen voor de bouw van een nieuw zwembad?

Schepen van Sport in Diest Rick Brans is voltijds bezig met zijn mandaat. De youngster in het bestuur gaat die tijd goed kunnen gebruiken. Het nieuwe bestuur wil namelijk nogal wat investeren in sportinfrastructuur. Het project Warande Sportpark is bijzonder ambitieus maar voor de realisatie ervan zal nog stevig wat water door de ernaast gelegen Begijnenbeek moeten vloeien.

De heraanleg van het Warande Sportpark is een complex dossier waarvan een paar belangrijke luiken momenteel in een stroomversnelling zitten. De bouw van een compleet nieuw skatepark werd eerder al door de gemeenteraad goedgekeurd. En nu staat ook de bouw van een nieuw zwembad ingeschreven in de meerjarenbegroting. De geruchten daarover deden al een tijdje de ronde maar toch is het enigszins verrassend.

Zwembad pas volledige gerenoveerd

Het stadsbestuur investeerde in 2018 nog zeer fors in het huidige zwembad. De kades, de wanden en de bergruimtes van het zwemgedeelte maar ook de sportzaal van het huidige complex werden grondig gereinigd. De sanitaire installaties werden ontkalkt, de verwarmingsinstallatie en het waterbehandelingssysteem zijn op punt gezet en de glijbaan kreeg een corrosiebehandeling. De doucheruimte van de zwemhal is herbetegeld en de douches kregen nieuwe sproeikoppen en bedieningsknoppen. De werken kostten ongeveer 200.000 euro. Naast het grote onderhoud werd ook het peuterbad uitgebreid met attractieve speelelementen. Het peuterbad kreeg ook een automatisch chloor- en zwavelzuurdoseerautomaat en filterinstallatie die voldoet aan de nieuwe, veel strengere VLAREM-milieunormen.

Strenge milieuwetgeving

De vorige schepen van Sport, Murat Celik, beweerde destijds dat het zwembad effectief in orde is voor VLAREM. De milieuvergunning van het zwembad loopt nog tot 23 november 2019. Tot volgende week dus. Bij de voorstelling van de meerjarenbegroting leek huidig schepen van Sport Rick Brans daar echter niet meer zo zeker van. Momenteel zou de vergunning nog wel in orde zijn maar de milieunormen verstrengen blijkbaar opnieuw en dat zou voor het zwembad van Diest alweer een zware kost betekenen. Onder meer daarom wordt er geopteerd voor de bouw van een nieuw bad.

Privaat Publieke Samenwerking

Rick Brans wilde eerst niet in zijn kaarten laten kijken in welke formule dat zou gebeuren maar enige vraagstelling maakte duidelijk dat het zeer waarschijnlijk over een Privaat Publieke Samenwerking (PPS) zal gaan. In Vlaanderen zijn momenteel meer dan 20 zwembaden onder dergelijke structuur gebouwd en beheerd. De belangrijkste private actoren zijn S&R Groep, Sportoase, Groep van Roey en Studio 100. Soms komen die actoren samen voor in hetzelfde dossier. Het zwembad in Leuven bijvoorbeeld, werd gebouwd door Groep Van Roey terwijl de uitbating gebeurt door Sportoase. Die beheren ondertussen 14 zwembaden in Vlaanderen. Wie het zwembad van Diest zal bouwen en beheren wordt bepaaald door een openbare aanbesteding.

Bovenlokaal

Rick Brans noemde voorlopig geen cijfers maar de bouw van een zwembad is een zware investering. Op een aantal plaatsen in Vlaanderen zijn precies daarom zwembaden gebouwd op basis van een bovenlokale structuur. Een aantal gemeenten engageren zich daar om het project samen op te zetten en de lasten te dragen. Toen de schepen die vraag kreeg sloot hij die piste niet uit maar zelf had hij duidelijk nog geen enkel initiatiatief in die richting genomen. De mogelijkheden zijn ook niet eindeloos. Tessenderlo en Westerlo hebben een eigen zwembad. Enkel Scherpenheuvel-Zichem is een evidente optie. Daar werd het zwembad in 2014 gesloten en dat laat tot vandaag sporen na. In beide steden is een bijna identiek gekleurde coalitie aan de macht, al is dat in Diest een coalitie van verruimingspartijen. En beide gemeenten maken deel uit van dezelfde politiezone. Een gesprek over een nieuw zwembad zou dan ook de mogelijkheden verbreden en beter toelaten om in te spelen op de noden van de regio.

Geen RUP nodig

We moeten echter onze zwembroek nog lang niet klaar leggen. Het dossier is vandaag enkel principieel opgenomen in de meerjarenbegroting. Al de rest moet nog opgestart worden. Op de vraag waar dat zwembad dan wel zou komen, wilde schepen Brans ook geen duidelijkheid verschaffen maar ook daar hielp enig doorvragen. Burgemeester De Graef kwam zijn jonge collega namelijk te hulp tijdens het persmoment. Hij stelde dat er geen Ruimtelijk Uitvoerings Plan nodig zou zijn. Dat betekent dat de zone waar het zwembad gebouwd wordt, al is ingekleurd voor de bouw van een sportaccomodatie. Kortom, de kans dat het niet in het Warande Sportpark zou komen is relatief klein. Dat park werd destijds aan de stad geschonken door dokter Verstappen. De voorwaarde was dat het enkel gebruikt zou worden voor sportbeoefening. Die voorwaarde werd later vertaald in relevante regelgeving.

Tribune voetbalstadion slopen

Alleszins blijft het huidige zwembad open tot het nieuwe zwembad er effectief staat. Dat doet meteen vragen rijzen over de inplanting van het nieuwe project op de Warandesite. “Er is daar plaats genoeg”, liet schepen Brans zich ontvallen. Er is inderdaad nog wel open ruimte maar zowat elke morzel grond wordt momenteel gebruikt. De tennisclub zal allicht geen terreinen kunnen opgeven. Op de resterende percelen loopt de Finse piste en is het B-terrein van KFC Diest.

Rick Brans liet in dat verband overigens een wel zeer bizarre opmerking vallen tijdens de openbare zitting van de gemeenteraadscommissie. In de discussie over de inplanting van het zwembad vroeg hij zich af waarom de tribune van het voetbalstadion aan de Omer Vanaudenhovelaan eigenlijk moet blijven staan. “Die wordt toch nauwelijks gebruikt”, zei schepen Brans. Niemand van de aanwezige raadsleden voelde de noodzaak opborrelen om daar vragen over te stellen, wat toch enigszins verbazend is. Misschien heeft de schepen er ook helemaal geen verdere bedoelingen mee. Maar het was alleszins een opmerking waar verder moet over nagedacht worden. KFC Diest is een ambitieuze voetbalclub die terug naar de nationale afdelingen wil. Dat kan maar moeilijk zonder een deftige infrastructuur. Ze dromen bij de club van een kunstgrasveld maar tegelijkertijd de tribune slopen is dan toch een rare kronkel. In Sint-Truiden heeft gewezen voorzitter Roland Duchatelet echter het voorbeeld gegeven van hoe het anders kan. De steenrijke industrieel gooide een tribune plat en integreerde een hotel met tribune in het voetbalstadion. Hotels en zwembaden hebben wel wat met mekaar gemeen. Als Hotel Stayen kan, dan kan Hotel Warande ook. Al zijn de zakken van Roland Duchatelet allicht dieper dan die van de stad Diest.

One comment

  • KFC Diest heeft een plein en tribunes waar veel ploegen uit hogere afdelingen slechts kunnen van dromen waarom die afbreken ? ik zou voorstellen om jaarlijks een atletiek festijn te organiseren en nog andere activiteiten die het stadion eer aan doen te organiseren in plaats van het af te breken !!!

Geef een reactie