Beleidsverklaring SZ | Technische dienst krijgt professionele structuur

De technische uitvoeringsdiensten van stad Scherpenheuvel-Zichem worden op een andere, meer professionele manier georganiseerd.

“De stad heeft een heel divers patrimonium”, zegt schepen van Openbare Werken Nico Bergmans. Infrastructuur zoals riolering en de wegen op ons grondgebied hebben nood aan een andere aanpak dan bijvoorbeeld de gebouwen of het openbaar groen zoals kerkhoven en plantsoenen. Het onderhoud van die clusters is niet langer gediend met een ad hoc benadering. We hebben nood aan planning en expertise.”

Dienst Facility Management en Onderhoud

Schepen Bergmans wil de technische ploegen onderbrengen in een dienst Facility Management en Onderhoud. Dat laat volgens hem toe om te stoppen met brandjes blussen, zoals nu te vaak gebeurt, en te evolueren naar een professionele aanpak op basis van een gepland onderhoud.

Uitbesteding rioleringen

Het beheer van de rioleringen (afkoppelingsbeleid en vernieuwen van oude rioleringen) wordt uitbesteed aan Riopact, dat is een samenwerking tussen de Watergroep en Aquafin. De stad wordt vennoot in die intercommunale en Riopact neemt de aanleg en het onderhoud van de rioleringen in Scherpenheuvel-Zichem over. De kostprijs hiervan wordt ingedekt door de bijdrage voor opvang en transport van water die geïnd wordt via de waterfactuur. Het gaat over ongeveer 1,3 miljoen euro per jaar.

Onderhoud wegen en gebouwen in eigen beheer

Het onderhoud van de wegen blijft in eigen beheer gebeuren. De diensten starten met een doorgedreven inventarisatie en digitalisering van het wegennetwerk. Dat moet toelaten om op een objectieve wijze een goed gepland onderhoudsprogramma uit te werken.

Het onderhoud van de gebouwen zal gebeuren door de dienst facility management. Die zal als aankoopcentrale functioneren maar ook een slimme planning voor het onderhoud van de gebouwen uitwerken.

Uitbesteding onderhoud kerkhoven

Voor het onderhoud van de kerkhoven en de groene zones op het grondgebied heeft de stad onvoldoende mensen in dienst”, zegt schepen Bergmans. “We kunnen die terreinen niet correct onderhouden, zeker ook omdat we rekening moeten houden met het sproeiverbod. Wij erkennen dit probleem en grijpen in. Het onderhoud van de kerkhoven besteden we uit zodat onze eigen ploegen zich kunnen bezighouden met het onderhoud van plantsoenen en begeleidend groen.”

Burgemeester Manu Claes stelde deze week nog in Het Laatste Nieuws dat het onderhoud van de kerkhoven in principe moest gebeuren door de groenploegen van De Vlaspit. Dat sociale-economiebedrijf heeft haar opdracht echter niet hard gemaakt. Het bestuur wil alleszins de kerkhoven op orde hebben tegen de Allerheiligenperiode.

Drie clusters

Volgens schepen Bergmans laat de uitbesteding van tijdrovende opdrachten zoals de rioleringen en de kerkhoven toe om de ploegen efficiënt op te delen en in te zetten. De opdeling gebeurt in drie clusters: gebouwen, infrastructuur en groen. “Dat laat een veel snellere respons toe en de gemeentearbeiders zullen meer respect krijgen voor hun werk”, zegt Nico Bergmans. “Wij beschikken over uitstekend personeel maar ze werden niet altijd juist ingezet. De overvloed aan grote werken en kleine klussen maakte dat de wachttijd soms te lang opliep met alle frustraties van dien voor iedereen. Wij verwachten na de uitrol van deze hervorming een snelle verbetering.”

Geef een reactie