Zuster Roza is eerste kloosterzuster die kiest voor crematie

Zuster Roza was tijdens haar lange leven al een opmerkelijke en uiterst geëngageerde vrouw. Germaine Hendrika Catharina Vanderlinden, zoals ze voluit heet, trad al op haar achttiende in bij de zusters van de Voorzienigheid. Ze koos eerst voor een rol in het kleuteronderwijs maar later zou ze zich engageren voor de uitbouw van de projecten van pastoor Poels. Ze werkte onder meer mee op de speelpleinen van Dassenaarde.

Ook na haar dood bewijst zuster Roza welke opmerkelijke persoonlijkheid ze is. Op haar overlijdensbericht staat dat de zuster ervoor gekozen heeft om gecremeerd te worden. Voor gewone burgers is crematie zowat een standaard geworden maar volgens iniders zou het nooit eerder gebeurd zijn dat een kloosterzuster ervoor kiest om gecremeerd te worden.

De katholieke kerk heeft volgens Kerknet niets tegen crematie, maar de uitvaartliturgie gebeurt het liefst voordien, omdat de uitvaartliturgie precies ook bedoeld is om eer te betuigen aan het lichaam van de overledene.

Op woensdag 9 oktober om 18.30 uur is er een gebedsdienst voor zuster Roza in de kloosterkapel, Vissersstraat 1, te Diest. Nadien kan een groet gebracht worden aan de overleden zuster. Op donderdag 10 oktober om 10.30 uur is er een liturgische viering in de St.-Sulpitiuskerk in Diest. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid om zuster Roza een laatste groet te brengen in de kerk.

One comment

  • In Diest werden ook als drie gasthuiszusters en acht zusters van Sint Vincentius gecreëmeerd . Zij is wel de eerste zuster van de Voorzienigheid…

Geef een reactie