Beleidsverklaring SZ |Betalend parkeren vanaf 1 januari 2022

Betalend parkeren, het is een thema dat de geesten in Scherpenheuvel-Zichem al jarenlang beroert. In het toeristische seizoen staat het centrum en een flink deel van de randparkings in bedevaartsoord Scherpenheuvel knoertvol. Ook in Averbode is parkeren niet altijd evident. En toch kan dat nog steeds overal volledig gratis. In Scherpenheuvel zijn een paar zones waar je een parkeerschijf moet gebruiken maar het is niet duidelijk of er ook effectief gecontroleerd wordt op die verplichting.

Gigantisch bedrag aan inkomsten

Het stadsbestuur laat met die gratisstrategie een gigantisch bedrag aan inkomsten liggen. De vergelijking gaat niet helemaal op maar Diest beurt jaarlijks meer dan 600.000 euro van parkeerretributies en boetes. Met dat geld kan je al stevige initiatieven nemen die onder meer de handelaars ten goede kunnen komen. En op die manier krijg je opnieuw dynamiek in de stad.

Tijdens de vorige legislatuur stond er ook effectief een actiepunt voor de invoering van betalend parkeren ingeschreven in de meerjarenplanning.

De stad ontvangt jaarlijks heel wat toeristen en bezoekers. Deze bezoekers maken veelvuldig gebruik van de parkings van de stad. Het is billijk dat ook zij een bijdrage betalen. Actie – 001.002.001.001 – Een systeem van betalend parkeren wordt ingevoerd. Een systeem van betalend parkeren wordt ingevoerd zodat toeristen en bezoekers een bijdrage moeten betalen om in het onderhoud van de parking te voorzien” (citaat Jaarrekening)

Het actiepunt kreeg oorspronkelijk ook een progonsebedrag aan inkomsten mee in de begroting maar dat werd in de loop van de legislatuur weggehaald. Het werd op dat moment al duidelijk dat het betalend parkeren er niet meteen zou komen.

Start op 1 januaru 2021

In de huidige meerjarenplanning is betalend parkeren opnieuw een actiepunt en deze keer staat er ook een datum bij. De start ervan is voorzien tegen 1 januari 2022.

In de voorbereidingen maakt het bestuur een onderscheid tussen kort parkeren in het centrum en lang parkeren op de randparkings. Dat eerste zal gebeuren op basis van een uurtarief, het laatste op basis van een halvedagtarief. Bewoners beschikken over een bewonerskaart terwijl niet-inwoners gewoon een bijdrage betalen. Het is niet duidelijk of die bewonerskaart gratis is of dat er een forfaitair bedrag moet betaald worden. De tarieven zelf liggen voorlopig ook nog niet vast.

Geef een reactie