Beleidsverklaring SZ | Belastingsverlaging komt er allicht niet door impact taxshift

De coalitie van CD&V en Open VLD in Scherpenheuvel-Zichem, is klaar met het meerjarenplan en de bijhorende begroting. Dat plan werd vorige week voorgesteld aan de adviesraden en het wordt in december gestemd door de gemeenteraad. Burgemeester Manu Claes schreef de hoofdlijnen ervan uit in een beleidsverklaring. Bij Hola Hageland gaan we op zoek naar meer details. We publiceren in de loop van de volgende dagen een reeks artikels over topics die ons opvallen in de plannen van de coalitie.

In de aanloop naar de verkiezingen voor de gemeenteraad stuurde Open VLD in Scherpenheuvel-Zichem een opvallend programmapunt door de campagne. De partij stelde een daling van de gemeentebelasting in het vooruitzicht. Die belofte stond niet in steen gebeiteld omdat er een paar voorwaarden aan werden verbonden maar ze werd wel duidelijk uitgesproken.

Geen belastingsvermindering in de beleidsverklaring

Bij coalitiepartner CD&V werd dat punt opvallend ontweken en dus werd het uitkijken wat de twee partijen uiteindelijk zouden afspreken. In de beleidsverklaring van burgemeester Manu Claes wordt met geen woord gerept over een vermindering van de gemeentelijke belastingen. Open VLD schepen Nico Bergmans bevestigt dat die vermindering er allicht niet komt.

Impact taxshift voor gemeenten bijzonder zwaar

De reden is de veel groter dan verwachte impact van de taxshift voor de gemeentekas. Toch benadrukt Nico Bergmans dat de stad wel degelijk een ernstige inspanning doet voor de inwoners. De stadskas krijgt door de taxshift plots veel minder geld binnen en dat gaat het bestuur niet compenseren.

“Tot op heden gingen wij ervan uit dat de impact van de taxshift ongeveer 200.000 euro zou bedragen voor Scherpenheuvel-Zichem”, zegt schepen Bergmans. “Mijn idee was altijd om 500.000 euro financiële verlichting aan de inwoners voor te stellen, wat neerkomt op 0.5% inkomensbelasting. De belastingen zouden dan dalen van 8,5% naar 8%. Nu blijkt dat de impact van de taxshift 840.000 euro op jaarbasis betekent voor de stad. Dat wil zeggen dat de opbrengst van de inkomstenbelastingen met bijna 10% daalt. Dat is veel meer dan ik eigenlijk voorzien had. Die daling heeft belangrijke gevolgen voor de stad. Onze 8.5% belasting wordt nu geheven op een lager totaalbedrag. Maar dat verlies zullen we niet compenseren bij de inwoners.”

Nico Bergmans gebruikt een voorbeeld om zijn standpunt te onderbouwen.

Een stad heeft 100 euro als basis om belastingen op te heffen. Die belasting bedraagt 10% maar ze plannen een verlaging naar 9%. De opbrengst voor de stad gaat dan van 10 euro naar 9 euro.
De hogere overheid besluit echter om die basis waarop de belastingen worden geheven, te verlagen naar 90. Dat gebeurt via de zogenaamde taxshift. De stad zal nu 10% inkomsten heffen op die verlaagde basis van 90 wat uiteindelijk ook de beoogde 9 euro opbrengt. De burger krijgt dus zijn belastingsvermindering en de gemeente houdt netto minder over. Alleen komt die vermindering er via een ingreep van een hogere overheid.

Nico Bergmans geeft nog mee dat de stad zal reageren als er uit het Vlaamse en/of federale akkoord nog verschuivingen optreden. “Momenteel kunnen wij geen extra minderinkomsten aan”, zegt hij. Scherpenheuvel Zichem heeft de laatste jaren de schuld per inwoner drastisch verlaagd. Het is uitkijken naar de cijfers achter de meerjarenbegroting om te zien of die inspanning wordt doorgetrokken.

Geef een reactie